Lettres XCIV-CXXIX
Précédente Accueil Remonter Suivante
Bibliothèque

Accueil
Remonter
Mélanges I
Mélanges II
Mélanges III
Mélanges IV
Lettres I-XL
Lettres XLI-LXIII
Lettres LXIV-XCIII
Lettres XCIV-CXXIX
Lettres CXXX-CLXXI
Lettres CLXXII-CLXXX
Lettres CLXXXI-CLXXXII
Lettres CLXXXIII-CXCIII
Lettres CXCIV-CCX
Lettres CCXI-CCXVII
Lettres CCXVIII-CCXXXVIII
Lettres CCXXIX-CCXLIII
Lettres CCXLIV-CCXLIX

 

LETTRE XCIV.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE. A Fontainebleau, au mois de septembre 1681.

 

Je crains d'être privé pour cette année de la consolation que j'espérais. L'assemblée du clergé se va tenir ; et non-seulement on veut que j'en sois, mais encore que je fasse le sermon de l'ouverture. Il ne me reste plus qu'un peu d'espérance : je pourrai peut-être échapper douze ou quinze jours, si ce sermon se remet, comme on le dit, au mois de novembre. Quoi qu'il en soit, Monsieur, si je ne puis aller prier avec vous, priez du moins pour moi : l'affaire est importante et digne de vos soins. Vous savez ce que c'est que les assemblées du clergé, et quel esprit y domine ordinairement. Je vois certaines dispositions qui me font un peu espérer de celle-ci : mais je n'ose me fier à mes espérances, et en vérité elles ne sont pas sans beaucoup de crainte. Je prie Dieu que je puisse trouver le temps de vous aller voir : j'en aurais une joie inexplicable. Je suis très-parfaitement à vous.

 

284

EPISTOLA XCV. BREVE INNOCENTII XI AD EPISCOPUM CONDOMENSEM.

 

Innocentius XI Papa.

 

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem. Animo sanè perlibenti remisimus fraternitati tuae jura quae pro expedilione ecclesiaB Meldensis, ad quam promovendus es, exsolvere debuisses. Praeclara enim ingenii tui monumenta, ingentia-que mérita, quae in excolendà praestantissimis artibus ac disci-plinis lectissimi Principis Ludovici Galliae Delphini eximià indole, apud christianam rempublicam tibi comparasti, prorsùs id à nobis reposcere videbantur ; cùm praesertim speremus te, pro perspectà pietate ac virtute tuà, eamdem ecclesiam magno cum animarum fructu administraturum.

Quod ad nos attinet, quidquid ab hàc sanctà Sede ad pastorales conatus tuos juvandos pi ovehendosque proficisci unquàm poterit, praestituri liberaliter sumus fraternitati tuae, cui apostolicam benedictionem benevolentiae nostrae testem peramanter impertimur. Datum Romae, apud sauctam Mariam Majorera sub annulo Piscatoris, die 2-4 septembris 1081, pontificatùs nostri anno sexto.

 

MARIUS SPINULA.

 

EPISTOLA XCVI.
BOSSUETUS AD INNOCENTIUM XI.

 

Beatissime Pater,

 

En iterùm ad me pulverem et cinerem ab altà Pétri Sede paterna vox, omni reverentiâ gratique animi significatione prosequenda. Me verò jàm excipiat Meldensis ecclesià tanti Pontificis gratiâ et beneficiis illustratum, totque firmissimis Sedis apostolicae munitum praesidiis. Neque enim alia sub cœlo est potestas, sanctissime Pontifex, quâ metuendum angelis pastoralis officii onus sublevetur ; et copiosior, volentes per populos, evangelicae

 

285

 

praedicationis decurrat gratia. In partem ergò vocandus sollicitudinis, plenitudinem potestatis omni obsequio venerabor; et Romanae matris affixus uberibus, lac certè hauriam parvulis propinandum, tantumque Pastorem Pastorum Principi assiduis precibus commendabo. Accédât apostolica benedictio, vestrisque pedibus advolutum beet,

Sanctissime Pater,

Vestrje Sanctitatis,

Devotissimum fîhum et in Christo famulum,

 

+ J. B. Episcopum Condomensem.

 

Parisiis, 1 novembris 1681.

 

EPISTOLA XCVII.
CASTORIENSIS CONDOMENSI.

 

Cum pio cordis gaudio, ex tuis ad me litteris, intelligo Sueciam quoque suos oculos aperire, ut in luce tuae Expositionis videat pulchritudinem calholicre veritatis. In Germanià tantùm est Expositionis Latinae desiderium, ut non contenta exemplaribus bine missis, novam Colonia editionem adornaverit.

Dùm hos ejus fructus recenseo, silere non possum Hagœ-Comitis gallico sermone editum esse librum, cui titulus : Préservatif contre le changement de religion ou Idée juste et véritable de la religion catholique romaine, opposée aux portraits flattés que l'on en fait, et particulièrement à celui de M. de Condom (a). In hoc opusculo vix quicquam perniciosius, et quod Exposilioni fidem detrahere magis natum sit, quàm ea quae de cultu Virginis ex libro Crasseti (b) corrasit, ut ostendat quid catholici de cultu Virginis reverâ credunt. Adjungo hisce loca quae ex Crasseto profert. Profectò, si illa fideliter ex eo citata forent, existimarem dignum fore eo zelo quo Sorbona in defensionem religionis

 

(a) Jurius auctor erat libri hujus. Arnaldus eum refellit in opère quod inscripsit : Réflexions sur le Préservatif de Jurieu — (b) P. Crasset, è societate Jesu, librum ediderat sub hoc titulo : La véritable Dévotion à la sainte Vierge, établie et défendue, de quo hic agitur.

 

286

 

catholicœ lucet ac fervet, si illum censura configens omni auctoritate destitueret; ne quis illius nugas atque quisquilias gravitati catholicœ veritatis opponere in posterum audeat.

Ubi Crasseti librum nactus, reperero in eo ista contineri quae ab auctore Alexipharmaci (a) allegantur, operam dabo ut Romano fulmine feriantur. Si exiguitatis meœ studio, tuœ, Antistes illustrissime, commendatio dignitatis accederet, nullus dubito quin Crasseti opus evaderet in triste bidental (b).

Profugi è Gallià calvinistœ, hîc omnibus in locis tanquàm buccinatores persecutionis in catholicos exercendœ, pœnas atque miserias quas in Galliis se pati dicunt, in immensum exaggerant; atque imprimis illud, quod régis edicto pueris septennibus data sit facultas arbitrandi de religione capessendà, et transeundi, parentibus invitis, ad catholicos : adeo ut sub prœtextu religionis, sese directioni genitorum suorum subducere possint. Cùm vir in hàc republicà primœ auctoritatis istud mihi objiceret, ei quid reponerem nou habebam ; nisi quòd in Trans-Issallanià aliisque locis, quœ ordinum nostrorum parent imperio, publicis edictis cogantur catholici infantes suos à matrum utero récentes, ministris calvinistis baptizandos afferre, unàque promittere quòd eos calvinianis placitis imbuent. Sed hoc responso œquitas regii edicti non ostenditur ; sed tantùm docetur duriora et iniquiora hîc edicta contra catholicos promulgata esse. Et cùm in aliis provinciis dura et iniqua ista edicta locum non habeant, non cessant profugi ex Galliis calvinistae, atque harum provinriarv.m Prœdi-cantes profugis faventes, regium etlictum ubique ad invidiam proferre, ut, quà fruimur, nos malacià destituant, ordinumque animos in nos exacerbent. Hic illorum conatus apud ordines Geldrienses non frustra fuit : nam si Noviomagum excipias, Geldria omnis sacerdotes proscripsit, synaxas nostras sub gravibus mulctis interdixit, aliaque decrevit quae catholicœ religioni plurimùm

 

(a) Sic vertit titulum operis Jurii, nempe. Préservatif; è duobus gracia vocibus, quarum sensus est : arcens venenum. — (b) id est, in locum fulmine tactum. Hœc loca acri studio curabant veteres : saccedotem adlhibebant, colligebant dispersa fulminis vestigia, Terrœque sacris ritè peractis, constructà arà, caesaque bidente, eum locum Bidental appellabant : quem violare piaculum erat. Vid. Bob. Stephani Plies, ling. Lat.

 

287

 

adversantur. Sperandum tamen Geldriœ ordines, prœsertim arn-hemienses, mitiora consilia inituros ; ad quod maximum momentum adferret, si quod de septennibus pueris in Gallià sancitum est, solità régis clementià mitigaretur. Tu, Antistes illustrissime, pro tuà prudentià ac pietate discernes si invidiam, quâ per occasionem regii edicti premimur, levare, nostrisque praedicantibus materiam declamandi contra bonitatem quà Hollandiœ ordines catholicos tractant, eripere possis.

Secundo, ostentant hîc profugi ex Galliis calvinistœ libellum supplicem christianissimo régi oblatum, quo plura insolitœ cru-delitatis atque injustitiœ facinora, in Pictaviensi provincià, in suœ sectœ homines perpetrata referuntur. Ut illis fidem concilient, addunt in fine libelli duos ex istâ provincià nobiles in curiam venisse, paratos quaslibet subire pœnas, si in asserendà eorum veritate deficerent. Dignaberis, Antistes illustrissime, quid de istis sit facinoribus me docere; ut si in nostram invidiam conficta sint, détecta veritate eis vim nocendi detrahere possimus.

Spero me brevi ad te, Prœsul colendissime, missurum aliquos libros qui tuœ eruditioni non erunt injucundi. Intérim Patrem misericordiarum orare non desinam, ut in coadunando apud vos praesulum cœtu praesidere, eisque velit suum elargiri spiritum, quo cuncta quœ recta sunt videre, et libera charitate discernere ac exercere possint. Dabis quoque veniam famulo tuo cum febribus diù luctanti, quòd in hisce scribendis aliéna manu usus fuit.

 

P. S. Ipso quô banc epistolam momento absolveram, mihi redditur altéra, Antistes illustrissime, tuœ dignitatis epistola, cui addita sunt errata in libro vestro corrigenda : sed seriùs illa veniunt, libro jàm hîc publici juris facto. Hodiè tamen mittam ea Amsterodamum, ut in calce libri lectori indicentur.

Eodem quoque momento mihi Amsterodamo scribitur libertatem nostram etiam in Hollandià, quae omnium nostrarum provinciarum erga catholicos indulgentissima est, per profugos ex Galliis calvinistas in apertum discrimen esse adductam. Si quam ergà potes, Antistes illustrissime, mitigationem regiorum edictorum

 

288

 

impetrare, religionem catholicam hîc periculo, et in Gallia devios forte exhibitione clementiae errori eripies, vel certè revocabis à fugâ in istas regiones, in quibus et ipsi à luce veritatis magis sunt remoti, et in quibus tanquàm fidei confessores haben-tur, suae sectae homines in errore confirmant, et catholicos odio plebis ac magistratuum obnoxios reddere conantur.

 

23 octobris 1681.

 

LETTRE XCVIII.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE. A Paris, ce 10 novembre 1681.

 

J'ai reçu trois de vos lettres depuis mon gratis; et j'ai lu avec plaisir le Mémoire sur la Régale. Je suis bien aise que ces Messieurs que vous me nommez demeurent bien persuadés de vos raisons. Personne ne pouvait mieux les instruire qu'un homme aussi versé que vous dans les antiquités ecclésiastiques. La difficulté en cette matière, c'est de distinguer les vrais droits d'avec les usurpations et les entreprises; car il y en a de bien anciennes: il y a des règles pour les bien connaître.

Je crois que la matière est bien entendue, et que l'assemblée prendra un bon parti. Pour moi, je vous remercie des lumières que vous nous donnez ; je souhaite que vous continuiez, et surtout que vous preniez la peine de nous marquer les dispositions de Rome. Une heure ou deux de conférence avec Monseigneur le cardinal nous seraient de grande utilité; nous entrerons le mieux que nous pourrons dans l'affaire.

Je fis hier le sermon de l'assemblée, et j'aurais prêché dans Rome ce que j'y dis avec autant de confiance que dans Paris; car je crois que la vérité se peut dire hautement partout, pourvu que la discrétion tempère le discours, et que la charité l'anime.

Je suis bien aise que le Pape ait obligé Monseigneur le cardinal Ricci à accepter le chapeau. Il me semble que cela était du devoir de Sa Sainteté ; et puisque Dieu l'avait si bien inspirée dans le choix, il fallait qu'elle le soutînt par l'exécution. On n'a

 

289

 

jamais permis dans l'Eglise à la modestie de priver la chrétienté de ceux dont elle a besoin sur le chandelier. Entretenez-moi un peu dans l'esprit de ce docte, pieux et modeste cardinal.

Je vous suis obligé du soin que vous prenez de mon présent (a); mais prenez donc encore celui de m'envoyer au plus tôt le mémoire des frais. Je ferai partir, comme vous le souhaitez, une douzaine d'exemplaires de mon dernier livre ; et après que vous en aurez pris un, le reste sera en la disposition de Son Eminence et de la vôtre. Ils partiront au plus tôt, et je vous donnerai avis du temps à peu près qu'ils devront arriver. J'ai eu en vous un bon interprète auprès de Monseigneur le cardinal Lauria. Je suis à vous de tout mon cœur.

 

EPISTOLA XCIX.
CASTORIENSIS MELDENSI.

 

En Apologiam ejus Cleri (b), cujus tu pars magna ac decus es. Quamvis nullus dubito, quin ejus auctor (c), pro suo in te studio, curam gerat ut aliquod ejus exemplar ad te perveniat, mei tamen officii esse credo, illud tibi, Domine illustrissime, mittere; si forte auctor isti officio non tàm prompte satisfacere valeat.

Cum mei cordis non parvâ lœtitiâ percepi, dùm Apologiam istam evolverem, istos dilectionis et reverentiœ ardores, quibus clarissimus scriptor suum principem, et Ecclesiae Gallicanœ famam, contra hœretici hominis calumnias tuetur. Tanto illi ardores in eo magis laudandi, quantô eos ferventes servat inter eas miserias quas peregrinus, vix habens ubi caput reclinet, quotidiè patitur.

Tuus, Prœsul illustrissime, Discursus de Historiâ Universali eodem ferè tempore Amsterodami et Hagœ-Comitis impressus fuit. Vendibilior liber vix reperitur ; tantà aviditate ab omnibus hîc emitur. Spero quòd ad animarum proficiet salutem, et quòd

 

(a) A M. Nazzari, auteur de la traduction italienne de l’Exposition. — (b) Adversùs

librum Jurii, cui titulus : La Politique du clergé de France, de quo suprà, Epist. LXXXV. — (c) Arnaldus.

 

290

 

Dei misericordia suae te Ecclesiae diù servabit incolumem, ut diù ministerio linguae et calami eam valeas aedificare.

 

LETTRE C.
BOSSUET AU CARDINAL D'ESTRÉES. A Paris, ce 1er décembre 1681.

 

J'envoie, Monseigneur, à Votre Eminence le sermon de l'ouverture sortant de dessous la presse, et avant qu'il soit publié. Je suis bien aise que Votre Eminence le lise avant qu'il ait été vu à Rome, et qu'elle soit instruite de tout. Je suis fâché de ne m'être pas avisé de l'envoyer manuscrit : mais j'avoue que cela ne m'est pas venu dans la pensée, et qu'en général je ne m'avise guère de croire que de telles choses méritent d'être envoyées à des personnes de votre importance.

Afin que vous soyez instruit de tout le fait, je lus le sermon à M. de Paris (a) et à M. de Reims (b) deux jours avant que de le prononcer. On demeura d'accord qu'il n'y avait rien à changer. Je le prononçai de mot à mot comme il avait été lu. On a souhaité depuis de le revoir en particulier avec plus de soin, afin d'aller en tout avec maturité. Il fut relu à MM. de Paris, de Reims, de Tournai (c) pour le premier ordre; et pour le second, à M. l'abbé de Saint-Luc, et à MM. Cocquelin chancelier de Notre-Dame, Courcier théologal, et Faure. On alla jusqu'à la chicane, et il passa tout d'une voix qu'on n'y changerait pas une syllabe. Quelqu'un (d) dit seulement à l'endroit que vous trouverez, page 45, où il s'agit d'un passage de Charlemagne, qu'il ne fallait pas dire comme il y avait : Plutôt que de rompre avec elle; mais : Plutôt que de rompre avec l'Eglise. Je refusai ce parti; comme introduisant une espèce de division entre l'Eglise romaine et l'Eglise en général. Tous furent de mon avis, et même celui qui avait fait la difficulté. La chose fut remuée depuis par le même, qui trouvait que le mot de rompre disait trop. Vous savez qu'on ne

 

(a) François de Harlay de Chanvalon.— (b) Charles-Maurice Le Tellier. — (c) Gilbert de Choiseul du Plessis-Prasliu. — (d) L'archevêque de Paris.

 

291

 

veut pas toujours se dédire. Je proposai au lieu de rompre, de mettre, rompre la communion; ce qui était, comme vous voyez, la même chose : la difficulté cessa à l'instant. Le Roi a voulu voir le sermon ; Sa Majesté l'a lu tout entier avec beaucoup d'attention, et m'a fait l'honneur de me dire qu'elle en était très-contente, et qu'il le fallait imprimer. L'assemblée m'a ordonné de le faire (a), et j'ai obéi.

J’ai fait cette histoire à Votre Eminence, parce que le bruit qui s'est répandu qu'on trouvait de la difficulté sur le sermon, pourrait avoir été jusqu'à elle ; et qu'il faut qu'elle soit instruite qu'il n'y a eu de difficulté que celle-là, qui n'en est pas une. Il y a eu certains autres petits incidents, mais qui ne sont rien et qui ne valent pas la peine d'être écrits à Votre Eminence. En revoyant tout à l'heure l'endroit du sermon que je viens de citer, je remarque qu'on a mis en italique quelque chose qui n'y doit pas être; et je ferai faire un carton pour le corriger, afin que tout soit exact.

Pour venir maintenant un peu au fond, je dirai à Votre Eminence que je fus indispensablement obligé à parler des libertés de, l'Eglise gallicane : elle voit bien à quoi cela m'engageait; et je me proposai deux choses : l'une, de le faire sans aucune diminution de la vraie grandeur du saint Siège; l'autre, de les expliquer de la manière que les entendent les évêques, et non pas de la manière que les entendent les magistrats. Après cela, je n'ai rien à dire à Votre Eminence : elle jugera elle-même si j'ai gardé les tempéraments nécessaires. Je puis dire en général que l'autorité du saint Siège parut très-grande à tout l'auditoire. Je pris soin d'en relever la majesté autant que je pas ; et en exposant avec tout le respect possible l'ancienne doctrine de la France, je m'étudiai autant à donner des bornes à ceux qui en abusaient qu'à l’expliquer elle-même. Je dis mon dessein : Votre Eminence jugera de l'exécution.

Je ne lui fais pas remarquer ce que j'ai répondu par-ci par-là pour induire les deux puissances à la paix : elle n'a pas besoin d’être avertie. Je puis dire que tout le monde jugea que le sermon

 

(a) Ce sermon ne fut rendu public qu'au mois de janvier 1682.

 

292

 

était respectueux pour elles, pacifique, de bonne intention : et si l'effet de la lecture est semblable à celui de la prononciation, j'aurai sujet de louer Dieu. Mais comme ce qui se lit est sujet à une plus vive contradiction, j'aurai besoin que Votre Eminence prenne la peine d'entrer à fond dans tous mes motifs et dans toute la suite de mon discours, pour justifier toutes les paroles sur lesquelles on pourrait épiloguer. Je n'en ai pas mis une seule qu'avec des raisons particulières et toujours, je vous l'assure devant Dieu, avec une intention très-pure pour le saint Siège et pour la paix.

Les tendres oreilles des Romains doivent être respectées; et je l'ai fait de tout mon cœur. Trois points les peuvent blesser : l'indépendance de la temporalité des rois, la juridiction épiscopale immédiatement de Jésus-Christ, et l'autorité des conciles. Vous savez bien que sur ces choses on ne biaise point en France ; et je me suis étudié à parler de sorte que, sans trahir la doctrine de l'Eglise gallicane, je pusse ne point offenser la majesté romaine. C'est tout ce qu'on peut demander à un évêque français, qui est obligé par les conjonctures à parler de ces matières. En un mot, j'ai parlé net, car il le faut partout et surtout dans la chaire; mais j'ai parlé avec respect et Dieu m'est témoin que c'a été à bon dessein. Votre Eminence m'en croira bien; j'espère même que les choses le lui feront sentir et que la bonté qu'elle aura de les pénétrer, lui donnera le moyen de fermer la bouche à ceux qui pourraient m'attaquer.

Sur ce qui regarde l'autorité du concile et du Pape, je crois devoir faire observer à Votre Eminence ce que j'en ai dit dans l’Exposition et dans l’Avertissement qui est à la tête dans l’Exposition, article XX, page 191 et suiv., et dans l’Avertissement, depuis la page 66 jusqu'à la page 75. Votre Eminence se souvient de l'approbation donnée à Rome à l’Exposition, puisqu'elle a contribué elle-même à me la procurer. La version italienne a laissé l'article sans y rien toucher ; et le Pape n'en a pas moins eu la bonté d'autoriser ma doctrine. Pour ce qui est de l’Avertissement, j'ai aussi pris la liberté de l'envoyer à Sa Sainteté, qui m'a fait l'honneur de m'écrire par son bref du 12 juillet 1679 qu'elle

 

293

 

avait reçu cet Avertissement, et même de lui donner beaucoup de louanges. Voici les termes du bref : Accepimus libellum de Expositione Fidei catholicœ, quem piâ, eleganti, sapientique,ad hœreticos in viam salut is reducendos, Oratione auctum, reddi nobis curavit Frateraitas tua. Et quidem libenti animo confirmamus uberes laudes, quas tibi de prœclaro opère mérita tribuimus, et susceptas spes copiosi fructùs exindè in Ecclesiam profecturi.

 

Après cela, Monseigneur, je ne dois pas être en peine pour le fond de ma doctrine, puisque le Pape approuve si clairement qu'on ne mette l'essentielle autorité du saint Siège que dans les choses dont tous les catholiques sont d'accord. Tout ce qu'on pourrait dire en toute rigueur, c'est qu'il n'est pas besoin de remuer si souvent ces matières, et surtout dans la chaire et devant le peuple : et sur cela je me condamnerais moi-même, si la conjoncture ne m'avait forcé, et si je n'avais parlé d'une manière qui assurément, loin de scandaliser le peuple, l'a édifié.

J'ai toujours eu dans l'esprit qu'en expliquant l'autorité du saint Siège de manière qu'on en ôte ce qui la fait plutôt craindre que révérer à certains esprits, cette sainte autorité, sans rien perdre, se montre aimable à tout le monde, même aux hérétiques et à tous ses ennemis.

Je dis que le saint Siège ne perd rien dans les explications de la France, parce que les ultramontains mêmes conviennent que dans le cas où elle met le concile au-dessus, on peut procéder contre le Pape d'une autre manière, en disant qu'il n'est plus Pape : de sorte qu'à vrai dire, nous ne disputons pas tant du fond que de l'ordre de la procédure ; et il ne serait pas difficile de montrer que la procédure que nous établissons, étant restreinte comme j'ai fait aux cas du concile de Constance, est non-seulement plus canonique et plus ecclésiastique, mais encore plus respectueuse envers le saint Siège et plus favorable à son autorité.

Mais ce qu'il y a de principal, c'est que les cas auxquels la France soutient le recours du Pape au concile sont si rares, qu'à peine en peut-on trouver de vrais exemples en plusieurs siècles : d’où il s’ensuit que c'est servir le saint Siège que de réduire les

 

294

 

disputes à ces cas; et c'est, en montrant un remède à des cas si rares, en rendre l'autorité perpétuellement chère et vénérable à tout l'univers.

Et pour dire un mot en particulier de la temporalité des rois, il me semble qu'il n'y a rien de plus odieux que les opinions des ultramontains, ni qui puisse apporter un plus grand obstacle à la conversion des rois hérétiques ou infidèles. Quelle puissance souveraine voudrait se donner un maître qui lui put par un décret ôter son royaume? Les autres choses que nous disons en France ne servent pas moins à préparer les esprits au respect dû au saint Siège ; et c'est, encore une fois, servir l'Eglise et le saint Siège que de les dire avec modération. Seulement il faut empêcher qu'on n'abuse de cette doctrine ; et j'ai tâché de le faire autant que j'ai pu : ce qui doit obliger Rome du moins au silence, et à nous laisser agir à notre mode, puisqu'au fond nous voulons le bien.

Je demande pardon à Votre Eminence de la longueur de cette lettre. Mais, quoiqu'elle fasse assez ces réflexions et de beaucoup meilleures, et par elle-même, j'ai cru que s'agissant ici de mes intentions plus que de toute autre chose, je pou vois prendre la liberté de les lui expliquer. Au surplus, nous autres qui sommes de loin, nous discourons à notre mode et souvent en l'air. Votre Eminence, qui voit tout de près et à fond, sait précisément ce qu'il faut dire, etc.

 

LETTRE CI.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE. A Paris, ce 29 décembre 1681.

 

J'ai reçu, Monsieur, dans votre lettre du 4, des éclaircissements considérables sur la matière de l'épiscopat.

Je conviens avec vous qu'il y a beaucoup de distinction à faire entre la puissance qu'ont les évêques de juger de la doctrine et celle qu'ils ont de juger leurs confrères en première instance : l'une est fondée sur leur caractère, et en est inséparable de droit

 

 

295

 

divin; l'autre est une affaire de discipline, qui a reçu de grands changements.

J'ai toujours jugé comme vous que Gerson avait mal parlé (a), et nous avons repris M. Gerbais de l'avoir suivi. La doctrine de Gerson n'a rien de conforme à l'ancienne tradition, et c'est une pure imagination de ce docteur.

Le droit qu'ont les évêques de juger des matières de doctrine est toujours sans difficulté, sauf la correction du Pape : et même en certains cas extraordinaires, dans des matières fort débattues et où il serait à craindre que l'épiscopat ne se divisât, le Pape, pour prévenir ce mal, peut s'en réserver la connaissance, et le saint Siège a usé avec beaucoup de raison de cette réserve sur les matières de la grâce.

Quant au jugement des évêques, j'ai toujours été convaincu que le concordat supposait que leur déposition était réservée au Pape. Le chapitre de Concubinariis m'a toujours paru le supposer ; et la discipline en est si constante depuis six cents ans, qu'à peine peut-on trouver des exemples du contraire durant tant de siècles. Mais l'assemblée s'en tiendra à la délibération du clergé de l'assemblée de 1050, et à la protestation qui fut faite alors, semblable au fond à celle que le cardinal de Lorraine avait faite à Trente sur le chapitre Causœ criminelles (b).

 

 

(a) Il paraîtrait que ce que Bossuet improuvait ici dans Gerson, était d'avoir cru que les évêques doivent nécessairement et de droit divin être jugés par le concile de la province en première instance, et que l'on reprenait également M. Gerbais comme ayant suivi en cela ce docteur.

(b) Le chapitre Causae criminales, qui détermine la manière dont les évêques doivent être jugés, est ainsi conçu : « Que le souverain Pontife seul connaisse des causes criminelles, qui seraient intentées contre des évêques même pour raison d'hérésie, ce qu'à Dieu ne plaise, et qui exigeraient la déposition ou la privation de leur état et que lui seul les décide. Si la cause est de nature à demander absolument que l'on nomme des commissaires hors de la Cour romaine, qu'on ne la confie qu'à des métropolitains ou à des évêques choisis par le Pape. Que cette commission soit spéciale, signée de la main du saint Père, et qu'elle n'attribue aux juges que l'instruction du procès, qu'ils enverront aussitôt au Pape, en lui réservant le jugement définitif. » Concil. Trident., sess. XXIV, de Reformat., cap. V.

Le cardinal de Lorraine, lorsqu'on lut ce décret, déclara que dans la congrégation du jour précédent, ce décret avait été conçu de manière qu'il ne nuisait point aux privilèges et aux droits du royaume, ainsi qu'aux constitutions des anciens conciles : conditions qu'il désirait beaucoup pour l'approuver : et il demanda tant en son nom qu'en celui des évêques de France, que sa déclaration

 

296

 

Sur cela nous pouvons prétendre autre chose que de maintenir notre droit, en attendant qu'on puisse convenir d'une manière équitable et fixe de juger les évêques, les papes n'y ayant rien laissé de certain, et ayant même dérogé en beaucoup d'occasions, nommément en celle de M. de Léon (a) et de M. d'Albi (b),au concile de Trente.

Vous savez les arrêts du Parlement dans l'affaire du cardinal de Châtillon (c). Enfin nous demanderons seulement qu'on nous laisse prétendre, et qu'on ne condamne pas une prétention qu'on a eue à Trente même et depuis en ces occasions, sans la condamner.

Pour ce qui est du surplus des difficultés, qui sont celles de Charonne et de Toulouse (d), nous n'avons rien à dire que sur la forme, et nous n'avons à établir aucune maxime dont Rome ne soit d'accord avec nous.

Quant à la régale, je ne crois pas au train qu'on a pris qu'on doive entrer dans le fond : si on y entrait, je ne croirais pas que le concile de Leptines (e) pût faire voir autre chose qu'une sage

 

 

fût inscrite dans les actes du concile. Les ambassadeurs du roi très-chrétien s'exprimèrent plus clairement, et dirent sans détour qu'ils ne pouvaient approuver le chapitre qui commençait par ces mots : Causœ criminales, attendu qu'il donnait atteinte aux droits du roi et aux privilèges de l’Eglise gallicane, qui ne permettent pas qu'aucun François, même quand il y consentirait, puisse être traduit hors du royaume, bien loin qu'il puisse y être condamné. (Les édit.)

 

(a) René de Rieux de Sourdéac, évêque de Saint-Pol de Léon, fut déposé par des commissaires du Pape, au mois de mai 1635, comme coupable d'avoir favorisé l'évasion de la Reine mère. — (b) Alphonse d'Elbène, évêque d'Albi, déposé par les mêmes commissaires en 1034, pour avoir pris part à la révolte de Gaston de France, frère de Louis XIII. — (c) Odet de Coligni, cardinal de Châtillon, d'abord archevêque de Toulouse, ensuite évêque de Beauvais, abjura en 1562 1a foi catholique. Il mourut à Harnpton, en Angleterre, le 2 mai 1571, empoisonné par son valet de chambre.

(d) L'affaire de Charonne, dont il devait être question dans l'assemblée de 1682, avait pour objet un monastère de filles situé à Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine à Paris.

L'affaire de Toulouse regardait les brefs que le Pape avait écrits à l'archevêque de cette ville, Joseph de Montpezat de Carbon, touchant les urbanistes et la régale. Les Urbanistes étaient des religieuses de Sainte-Claire établies à Toulouse, qui jouissaient depuis environ quatre cents ans du droit d'élire leurs supérieures. On peut voir sur les affaires dont il est parlé dans cette lettre, les Mémoires et les Procès-verbaux du Clergé, et les Histoires du temps. (Edit. de Vers.)

(e) Ce concile fut assemblée par Carloman, et tenu le 2 mars 743, à Leptines ou Liptines, maison royale, aujourd'hui Lestines dans le Cambrésis. Saint Boniface, archevêque de Mayence, y présida avec un évêque nommé George, et Jean Sacellaire, tous deux députés du Pape. (Les édit.) — Le sermon Sur l’Unité de l’Eglise.

 

297

 

condescendance de l'Eglise à tolérer ce qu'elle ne pouvait empêcher, et à faire sa condition la meilleure qu'elle pouvait.

Je ne conviendrais pas aisément que les biens donnés aux églises puissent être tellement sujets à la puissance temporelle, qu'elle les puisse reprendre sous prétexte de certains droits qu'elle voudrait établir, ni que l'Eglise en ce cas n'eût pas droit de se servir de son autorité. Mais j'avoue que nous ne sommes point dans le cas d'en venir là ; il faut sortir par des voies plus douces d'une affaire si légère dans le fond.

Je serais assez d'avis qu'on n'entamât point de matières contentieuses; je ne sais si tout le monde sera de même sentiment. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'il ne sortira rien de l'assemblée que de modéré et de mesuré.

Je vous prie de rendre ma lettre à M. de la Fageole ; je vous l'envoie toute ouverte, afin que vous vous joigniez à mes sentiments.

J'ai fait partir un paquet de douze exemplaires de mon livre, comme vous l'avez désiré; je donne ordre qu'on vous les rende à Rome, où vous en ferez la distribution selon votre prudence et les ordres de Son Eminence.

Je vous enverrai bientôt mon sermon (a) imprimé. Je suis pénétré des bontés de Monseigneur le cardinal Ricci ; je vous prie de lui marquer ma reconnaissance. Plût à Dieu que nos affaires fussent entre ses mains !

 

LETTRE CII.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR EN SORBONNE. A Saint-Germain, ce 26 janvier 1682.

 

Je prends la liberté, Monsieur, d'envoyer à Son Eminence quelques exemplaires de mon sermon; j'en enverrai encore autant par le prochain ordinaire. Je vous prie d'entrer avec

 

298

 

seigneur le cardinal dans le détail de ceux à qui je le supplie d'en donner; et de déchiffrer à Monseigneur le cardinal Ricci non-seulement mon écriture, mais mes intentions, si je puis parler en ces termes, vous qui êtes si bien instruit de nos manières et de nos maximes.

J'ai fait partir, il y a près de trois semaines, une douzaine d'exemplaires du Discours sur l'Histoire universelle ; je vous prie d'entrer dans la distribution sous les ordres de Son Eminence. Vous n'oublierez pas M. l'abbé Nazzari. M. l'abbé Gradi m'a autrefois demandé mes ouvrages et pour lui et pour la bibliothèque Vaticane ; je l'ai promis, et je vous prie de m'acquitter de cette dette. Enfin vous les donnerez à qui vous croirez qu'ils seront agréables, sans oublier ce que je vous dois et à votre tendre amitié.

Je ne vous parle plus des affaires de la régale, ni des résolutions de notre assemblée qui sont publiques : on peut juger aisément de ce qui reste à faire par ce qui a été fait. Je souhaite que dans les autres affaires nous ne donnions point lieu à de nouvelles difficultés ; et c'est à quoi tous les gens de bien doivent s'appliquer.

J'attends le mémoire de M. l'abbé de la Fageole, à qui je vous prie de faire mes compliments. Tout à vous.

 

LETTRE CIII.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE. A Paris, ce 6 février 1682.

 

Je suis bien aise, Monsieur, que nous convenions de tout sur l'épiscopat. Pour ce qui est de la régale, il n'est plus question d'en discourir. Vous verrez par la lettre que nous écrivons au Pape, que la matière a été bien examinée, et si je ne me trompe, bien entendue. Nous n'avons pas cru pouvoir aller jusqu'à trouver bon le droit du Roi, surtout comme on l'explique à présent : il nous suffit que le nôtre, quelque clair que nous le croyions, est contesté et perdu ; et ainsi que ce serait être trop ennemi de la

 

 

299

 

paix que de le regarder tellement comme incontestable, qu'on ne veuille pas même entrer dans de justes tempéraments, surtout dans ceux où l'Eglise a un si visible avantage. Nous serions ici bien surpris qu'ayant trouvé dans le Roi tant de facilité à les obtenir, la difficulté nous vint du côté de Rome, d'où nous devons attendre toutes sortes de soutiens.

Au surplus, je suis bien aise que vous persuadiez la régale à Rome de la manière que vous me l'expliquez. Mais pour moi, je vous avoue, sans faire trop l'évêque, comme Son Eminence nous le reproche agréablement, que je ne la puis entendre de cette sorte. Le concile de Leptines, qui me paraît être votre principal fondement, ne regarde qu'une subvention accordée, dans de grandes guerres, à peu près de la nature de celles qu'on accorda dans les guerres des huguenots par des aliénations. Ces sortes de subventions sont fondées non sur le droit de régale, droit particulier à la France, mais sur le droit commun de tous les royaumes, où chaque partie doit concourir à la conservation du tout. Je conviens bien que les rois peuvent obliger les églises auxquelles ils donnent à tout ce qu'il leur plaira, et même aux charges communes des laïques. La question est de trouver ces réserves dans les donations ou dans la pratique ancienne, et d'y trouver nommément la jouissance durant les vacances, que je, ne trouve établie par aucun droit ancien; sans néanmoins improuver celui qui a été introduit, de quelque façon que ce soit, par une possession dont il n'est plus question d'examiner l'origine.

Je ne conviens pas non plus que cette jouissance, durant la vacance, ait été établie à la place du droit, qu'on exigeait pour le service de la guerre, puisque je vois durer ce droit longtemps après cette jouissance reconnue. Tous ces droits ont donc leurs raisons et leurs origines particulières : les uns se sont soutenus, les autres ont été négligés ; et il s'est fait de tout cela des usages différents, dont on ne peut dire aucune raison précise : de sorte qu’il n y a rien de certain que la possession, ni à vrai dire d'autres règles pour fonder des jugements justes. Et quant à la probabilité que vous voudriez du moins qu'on avouât, je ne puis vous avouer que la seule probabilité extrinsèque tout au plus, parce que je ne

 

300

 

puis pas dire que les sentiments que je crois les seuls véritables ne soient pas contestés par d'autres : et qu'il y ait une probabilité intrinsèque et par des principes, je n'y en vois point. Je tiens encore l'effet des investitures tout différent de celui que nous appelons la régale. Mais il faudrait faire des volumes pour dire sur cela tout ce qu'on pense de part et d'autre, et je trouve après tout que le seul moyen est d'en sortir par expédient. Dieu veuille que Sa Sainteté entre dans cet esprit.

J'envoie encore une demi-douzaine d'exemplaires de mon sermon, pour achever les présents dont j'avais parlé dans mes précédentes. Je suis à vous de tout mon cœur.

 

LETTRE CIV.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE. A Paris, ce 6 mars 1682.

 

J'ai vu, Monsieur, par votre lettre du 23 février, ce que vous pensez de mon sermon, et ce que vous faites pour le faire valoir. Je vous en suis très-obligé, et surtout de tout le soin que vous prenez pour me conserver les bontés de Monseigneur le cardinal Ricci, pour lequel j'ai le dernier respect et tout l'attachement possible.

Je suis bien aise que vous approuviez notre lettre (a), et surtout que vous jugiez qu'on n'en peut tirer aucun avantage contre nous; car c'est ce que vous craigniez. M. de Reims sera très-aise de savoir vos sentiments sur cela. Je suis très-persuadé de vos bonnes intentions sur le procès-verbal, et je n'oublierai rien pour les faire connaître à M. de Reims. Au surplus, je n'ai ouï parler en aucune sorte des plaintes qu'il fait de vous: je n'ai pas su qu'il eût rien appris de vos sentiments, et je n'en ai su moi-même que ce que vous m'en avez écrit. Car encore que vous m'ayez mandé plusieurs fois qu'en écrivant du procès-verbal et autres choses au Père Verjus (b), vous m'aviez expressément excepté dans le secret

 

(a) La lettre adressée au Pape sur la régale, par l'assemblée de 1682.— (b) Jésuite.

 

 

301

 

que vous exigiez, ce Père ne m'a rien dit ni fait dire par qui que ce soit, et je ne me suis informé de rien. Ainsi vous voyez, Monsieur, que si la chose est venue à la connaissance de M. de Reims, il faut que le Père Verjus se soit fié à quelqu'un qui ne lui ait pas gardé la fidélité.

Au reste, la contradiction qu'on objecte à M. de Reims dans son procès-verbal est aisée, ce me semble, à expliquer. Il n'y a qu'à distinguer ce qu'il dit comme de lui-même, et ce qu'il dit comme cru par les officiers du Roi. C'est aussi ce qu'il a suivi dans la lettre : et nous avons cru qu'il importait qu'on sût à Rome les maximes des parlements, parce que sans les approuver, les ecclésiastiques les doivent regarder comme invincibles dans l'esprit de nos magistrats, et chercher sur ce fondement les tempéraments nécessaires pour ne point porter aux extrémités une matière si contentieuse.

Je souhaiterais bien avoir quelques conversations avec vous sur les matières de morale que notre assemblée va traiter (a). Vous avez tant travaillé sur ce sujet, et il me reste tant d'estime de la manière dont vous l'avez traité dans les ouvrages que vous m'avez communiqués, que je souhaite encore au dernier point de les revoir. Je me souviens en gros que nous convenions des principes; et vous pouvez être certain que, nous irons très-modérément, tâchant de parler de sorte que le saint Siège puisse confirmer ce que nous ferons, et changer en bulles les décrets de l'Inquisition, dont l'autorité, comme vous savez, ne fait pas loi ici : de sorte que notre intention est de préparer la voie à une décision qui nous donne ici la paix, et y affermisse éternellement la règle des mœurs. Je suis tout à vous.

 

(a) Le roi eut la prudence de dissoudre l'assemblée, comme elle allait aborder ces questions délicates et dont le jugement appartient à l'Eglise universelle.

 

 

302

 

LETTRE CV.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE.
A Paris, ce 8 juillet 1682.

 

On a mis, il y a déjà assez longtemps, entre mes mains l'ouvrage (a) dont vous me parlez, Monsieur. L'assemblée m'avait chargé de l'examen de la morale ; et une occupation si importante et d'ailleurs si vaste, remplissait tout mon temps. Depuis la séparation de l'assemblée, j'ai commencé cette lecture; et j'avoue qu'en sortant des relâchements honteux et des ordures des casuistes, il me fallait consoler par ces idées célestes de la vie des solitaires et des cénobites. J'espère achever dans peu cette lecture : je la fais avec une sensible consolation.

Je ressens avec vous notre siècle très-éloigné et peut-être très-peu capable de ces instructions célestes, si naturelles au christianisme, si éloignées de l'esprit des chrétiens d'aujourd'hui. Qui sait si ce n'est point dans un siècle si corrompu jeter les perles devant les pourceaux, que de montrer au siècle, et même aux religieux d'aujourd'hui ces maximes évangéliques que vous avez recueillies pour l'instruction de vos frères? Qui sait aussi si ce n'est point le conseil de Dieu, que ce levain renouvelle la masse corrompue? Je vous en dirai mon sentiment en toute sincérité, quand j'aurai tout lu; et comme je reprends après la séparation de l'assemblée le dessein que vous aviez agréé de vous aller voir, nous pourrons traiter tout cela ensemble.

Priez Dieu qu'allant tout de bon commencer mes fonctions dans mon diocèse, je commence une vie chrétienne et épiscopale, et que je ne scandalise pas du moins le troupeau dont je devrais être la forme et le modèle. Je suis en la charité de Notre-Seigneur, Monsieur, etc.

 

(a) L'ouvrage manuscrit, que l'abbé de Rancé publia l'année suivante sous ce titre : De la sainteté et des devoirs de la vie monastique.

 

303

 

LETTRE CVI.

BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE.
A Versailles, ce 13 juillet 1682.

 

Comme je sais, Monsieur, que M. l'archevêque de Reims a envoyé à Monseigneur le cardinal d'Estrées les propositions que nous devions censurer, je ne doute point que vous ne les ayez déjà vues, et je suis bien aise de vous dire quel était notre projet.

On m'avait chargé dans la commission de faire un projet de censure et un de doctrine pour l'opposer aux propositions censurées. Nous prétendions par là donner une pleine instruction à nos prêtres contre ces damnables doctrines, dont presque tous les livres de morale sont infectés depuis près de cent ans. Notre intention était d'envoyer le tout au Pape, principalement la Censure, pour en demander la confirmation à Sa Sainteté, et la supplier de nous la donner, ou en tout cas de censurer les propositions par une bulle en forme, que nous eussions reçue avec toutes les marques de respect qu'on peut jamais rendre au saint Siège. Nous avions réduit en chapitres les propositions pour une plus grande commodité. Les qualifications projetées étaient fortes, mais modérées et sans rien outrer, soutenues presque toutes par des passages précis de l'Ecriture et par une doctrine qui eût éclairé l'esprit ; c'était du moins le dessein : le Corps de Doctrine eût achevé ce que la Censure seule n'aurait pas pu faire.

Parmi les propositions condamnées, nous avions mis toutes celles qu'Innocent XI a proscrites ; et de celles comprises dans la censure d'Alexandre VII, nous n'en avions omis que quelques-unes, ou qui n'étaient point de nos mœurs, ou que nous ne jugions pas à propos d'étaler ici aux hérétiques, qui en auraient fait des sujets de raillerie : mais nous eussions expressément déclaré que nous ne les improuvions pas moins que les autres. Ainsi on eût censuré sans hésiter toutes les propositions déjà censurées par les Papes ; et les mots : Propositiones examinandœ,

 

304

 

n'allaient pas à révoquer en doute la condamnation de ces propositions , mais seulement à examiner les qualifications de chacune d'elles. Celles de la probabilité sont construites de manière qu'on en renversait premièrement les fondements ; ensuite on l'attaquait en elle-même ; puis on en réprouvait les conséquences. Les qualifications eussent expliqué le sens précis dans lequel on les condamnait, et eussent découvert la malignité de chaque proposition.

Par exemple, sur la règle : In dubiis tutius, on eût déclaré qu'on ne condamnait pas le mépris du tutius, en tant qu'il enchérit simplement sur le tutum, mais en tant qu'il lui est opposé ; ainsi on mettait à couvert la doctrine de saint Antonin dont on abuse, et on établissait le vrai sens de la règle selon la doctrine des papes et des docteurs approuvés ; et même celle de saint Antonin , dont les auteurs de la probabilité ont non-seulement détourné le sens, mais encore falsifié et tronqué le texte. On n'eût pas pu s'empêcher de marquer qu'on désirait sur ces matières un décret dans une autre forme que celle du décret qui a paru, car vous savez qu'on ne peut jamais reconnaitre ici le tribunal de l'Inquisition ; mais on l'eût fait avec tout le respect convenable, et seulement pour ne point donner un titre contre nous. Par égard pour un décret d'Alexandre VII (a), on se serait abstenu de qualifier la proposition qui rejette de la pénitence le commencement d'amour : mais on aurait déclaré qu'on embrasse le sentiment contraire, et on aurait supplié Sa Sainteté de censurer la doctrine qui nie la nécessité de cet amour.

Voilà le projet qui apparemment eût été suivi, puisqu'on en était déjà convenu avec M. de Paris (b), et avec les meilleures têtes de l'assemblée. C'est de quoi j'ai cru devoir vous instruire,

 

(a) Voici ce que dit un historien de ce décret : « En 1664, Alexandre porta, au sujet des querelles sur l'attrition, un décret qui apaisa la chaleur de la dispute théologique ; il déclara que l'attrition conçue par la crainte des peines éternelles suffisait dans le sacrement de pénitence, pourvu qu'elle fût accompagnée de l'espérance du pardon et qu'elle exclut la volonté de pécher. Dans son décret il ajoute que Ton peut admettre aussi la nécessité de quelque amour de Dieu; mais il défend rigoureusement à ceux qui sont d'un avis contraire, de noter leurs adversaires d'aucune censure. » (Histoire des Papes...., par le comte de Beaufort, 1841, vol. IV, p. 310. ) — (b) M. de Harlay.

 

305

 

afin que vous puissiez en rendre compte à Son Eminence, et vous servir de ce dessein, autant que vous le pourrez, pour exciter les prélats de la Cour de Rome à achever l'ouvrage d'Alexandre VII et d'Innocent XI. Car encore que ce qu'ont fait ces deux papes soit grand, ce n'est rien faire que de laisser soupirer encore la probabilité, déjà entamée, à la vérité, mais toujours venimeuse, quoique traînante, et qui bientôt se rétablira si on ne l'achève. Ce n'est rien aussi de censurer par les décrets conçus dans l'Inquisition ; une bulle en forme comblera de gloire Innocent XI, et l'on verra par la manière dont elle sera reçue, que le clergé de France, quoi qu'on puisse dire, sait bien rendre le vrai respect au saint Siège et s'en fait honneur ; et que si l'on se réserve quelque liberté dans des cas extraordinaires, qu'on espère qui n'arriveront jamais, on sait bien connaître quelle autorité il y a dans la chaire de saint Pierre, et qu'on la veut élever aussi haut qu'elle l'ait jamais été par les plus grands papes, et par les décrets du saint Siège les plus forts. En voilà assez, Monsieur, sur cette matière.

Je vous remercie de ce qu'enfin vous m'avez envoyé le Mémoire de M. l'abbé de la Fageolle. Je voudrais bien avoir su par la même voie à qui il veut que je rende ici l'argent qu'il a déboursé, et en tout cas je chercherai les moyens de le faire tenir à Rome à la première occasion. Mandez-nous les nouvelles courantes sur la paix (a) : nous souhaitons qu'elle soit prompte, et qu'on n'ait jamais besoin de nous rassembler pour de si malheureux sujets. Je suis à vous de tout mon cœur.

 

P. S. J'oubliais de vous dire que c'est de propos délibéré que parmi les Propositions, nous n'en avons mis aucune qui regarde l’ignorance invincible : cela nous aurait jeté dans des disputes, et d ailleurs ne nous servait de rien, puisque nous trouvions de quoi condamner la fausse probabilité, sans nous embarrasser dans ces questions : mais nous eussions dit sur cette matière ce qu'il eût fallu dans la doctrine, et sans nous jeter dans des contentions.

 

(a) Avec la Cour de Rome, sur l'affaire de la Régale

 

306

 

LETTRE CVII.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE.
A Versailles, ce 28 octobre 1682.

 

Je reviens, Monsieur, d'un assez long voyage que j'ai fait en Normandie ; et la première chose que je fais en arrivant, avant même d'entrer à Paris où je serai ce soir, c'est de répondre à votre dernière lettre.

Elle me fait une peinture de l'état présent de la Cour de Rome, qui me fait trembler (a). Quoi ! Bellarmin y tient lieu de tout, et y fait seul toute la tradition ! Où en sommes-nous si cela est, et si le Pape va condamner ce que condamne cet auteur ? Jusqu'ici on n'a osé le faire ; on n'a osé donner cette atteinte au concile de Constance, ni aux papes qui l'ont approuvé. Que répondrons-nous aux hérétiques, quand ils nous objecteront ce concile et ses décrets répétés à Bâle avec l'expresse approbation d'Eugène IV, et toutes les autres choses que Rome a faites en confirmation? Si Eugène IV a bien fait en approuvant authentiquement ces décrets, comment peut-on les attaquer? et s'il a mal fait, où était, diront-ils, alors cette infaillibilité prétendue? Faudra-t-il sortir de ces embarras , et se, tirer de l'autorité de tous ces décrets et de tant d'autres décrets anciens et modernes, par des distinguo scholastiques, et par les chicanes de Bellarmin ? Faudra-t-il dire aussi avec lui et Baronius, que les actes du concile VI, et les lettres de saint Léon II sont falsifiées ? et l'Eglise, qui jusqu'ici a fermé la bouche aux hérétiques par des réponses si solides, n'aura-t-elle plus de défense que dans ces pitoyables tergiversations? Dieu nous en préserve ! Ne cessez, Monsieur, de leur représenter à quoi ils s'engagent, et à quoi ils nous engagent tous. Je ne doute pas que Son Eminence ne parle en cette occasion avec toute la force, aussi bien qu'avec toute la capacité possible : il a le salut de l'Eglise entre ses mains.

 

(a) Peinture vaine et craintes prématurées, comme on verra.

 

307

 

J'ai fait grande réflexion sur ce que vous me dites, que Rome, loin d'être adoucie parce qu'on lui accorde, le prend pour un aveu de ses droits et s'en sert pour aller plus loin. Je l'ai bien compris; mais à cela je n'ai autre chose à dire, sinon que, des évêques qui parlent, doivent regarder les siècles futurs aussi bien que le siècle présent, et que leur force consiste à dire la vérité telle qu'ils l'entendent.

J'ai un peu de peine à concevoir comment vous croyez que le quatrième article de notre Déclaration puisse s'accorder avec la doctrine des ultramontains : nous n'avons pas eu ce dessein, quoique d'autre part nous avons bien vu que, quoi qu'on enseignât en spéculative, en pratique il en faudrait toujours revenir à ne mettre la dernière et irrévocable décision que dans le consentement de l'Eglise universelle, à laquelle seule nous attachons notre foi dans le symbole. Je ne puis m'imaginer qu'un Pape si zélé pour la conversion des hérétiques et pour la réunion des schismatiques, y veuille mettre un obstacle éternel par une décision telle que celle dont on nous menace. Dieu détournera ce coup; et pour peu qu'on ait de prudence, on ne se jettera pas dans cet inconvénient.

Pour la morale, je conçois bien que, ce n'est pas te temps d'en parler à Rome, : il faut vider les autres affaires auparavant. Mais pour ce qui est des réflexions que vous me dites que des gens sages ont faites sur nus propositions, j'en suis étonné. Ils disent que parmi les propositions condamnées par Alexandre VII et Innocent XI, il y en a qui ne font pas matière, de bulle, comme celle-ci : « Qu'on peut satisfaire au précepte de l'Eglise par un sacrilège : » mais au contraire s'il y en a une qui mérite d'être foudroyée, c'est celle-là : car l'Eglise ne faisant dans ses préceptes qu'appliquer et exécuter ceux de Jésus-Christ, il faut obéir à Jésus-Christ pour obéir à l'Eglise ; et l'on se flatte en vain d'obéir à l’Eglise par une action qui est un outrage sacrilège contre Jésus-Christ : autrement contre sa parole : Qui vous écoute m'écoute (1), il faudra dire qu'on pourra écouter son Eglise sans l’écouter lui-même, ou qu'on écoute Jésus-Christ en faisant un

 

1 Luc., X, 16.

 

308

 

sacrilège. Pour moi, je crois au contraire qu'il faut définir, que le fondement de l'obéissance qu'on doit à l'Eglise étant celle qu'on doit à Jésus-Christ, pour obéir à l'Eglise qui détermine l'exécution des préceptes de Jésus-Christ, il faut entrer premièrement dans l'esprit que Jésus-Christ a prescrit; sans quoi l'on peut bien éviter les censures qui ne foudroient que les crimes qu'on connaît, mais non pas satisfaire au fond à l'intention de l'Eglise, ni par conséquent à ses préceptes.

Pour ce qui est de la probabilité, si l'on ne veut qu'effleurer les choses, comme on a fait jusqu'ici, il ne faut en effet frapper que sur trois ou quatre propositions : mais si l'on veut attaquer le mal dans tout son venin intérieur, le détruire dans sa racine, le poursuivre dans ses pernicieuses conséquences et en mettre au jour la malignité, en faisant voir tant la fausseté des principes que l'absurdité des inconvénients, on ne trouvera rien d'inutile dans nos propositions ; et si l'on avait vu les qualifications que nous avions projetées, on en tomberait d'accord. Que servirait de dire, par exemple, ce que vous marquez, qu'on a trouvé bon qu'il faut suivre l'opinion la plus probable et la plus sûre, aux termes marqués dans les propositions CXXVIII et suivantes, si on laisse après cela la liberté de dire que la doctrine enseignée par la plupart des modernes, ou même par un seul, est la plus probable, ou qu'elle devient la plus sûre pour le commun des hommes par sa bénigne condescendance ? C'est laisser le mal en son entier, que de ne pas aller jusque-là. Il n'en faut pas faire à deux fois; et si l'on veut mettre une bonne fois la main aux plaies de l'Eglise, il faut tout d'un coup aller jusqu'à la racine d'une doctrine qui repousse toute entière en un moment, pour petite que soit la fibre qu'on lui laisse.

Quant à la proposition CXVIII, je la crois la plus nécessaire de toutes, parce que le fondement le plus clair et le plus essentiel contre la nouvelle morale, c'est qu'elle est nouvelle, n'y ayant rien de plus contraire à la doctrine chrétienne que ce qui est nouveau et inouï. On aurait pourtant expliqué que les modernes doivent être ouïs, lorsqu'il s'agit d'expliquer de nouvelles lois qu'aurait faites l'Eglise. Mais cependant on poserait comme un

 

309

 

fondement certain, que lorsqu'il s'agit d'expliquer les principes de la morale chrétienne et ses dogmes essentiels, tout ce qui ne paraît point dans la tradition de tous les siècles et principalement dans l'antiquité, est dès là non-seulement suspect, mais mauvais et condamnable ; et c'est le principal fondement sur lequel tous les saints Pères, et les papes plus que les autres, ont condamné les fausses doctrines, n'y ayant jamais eu rien de plus odieux à l'Eglise romaine que les nouveautés. S'il fallait toujours trouver dans l'Ecriture et dans les Pères des passages contraires aux doctrines qu'on voudrait condamner, ce serait donner trop d'avantage à ceux qui inventent des choses dont on ne s'est jamais avisé, et qu'on n'a garde par conséquent de trouver combattues dans les anciens : de sorte qu'il n'y a rien de plus nécessaire que de les rejeter précisément comme nouvelles et inouïes, la vérité ne pouvant jamais l'être dans l'Eglise. C'est pourquoi les propositions CXIV° et les suivantes jusqu'à la CXIX°, ne peuvent être oubliées sans prévariquer. La CXIX° attaque directement la source du mal, qui vient uniquement de ce qu'on a cru qu'il était permis de consulter la seule raison dans les matières de morale; comme si nous étions encore dans l'école des philosophes, et non pas dans celle, de Jésus-Christ.

Voilà, Monsieur, les raisons que nous avons eues de mettre tant de propositions ; et le concile de Trente, qui en a tant condamné, nous a montré l'exemple d'attaquer l'erreur en elle-même, dans ses principes et dans ses conséquences, c'est-à-dire en un mot dans toute son étendue, de peur qu'elle ne revive par aucun endroit.

Je donnerai ordre en arrivant qu'on remette entre les mains de M. de la Bruière les soixante pistoles que M. l'abbé de la Fageolle a déboursées pour moi, dont je lui rends grâces de tout mon cœur.

Je vous remercie aussi, Monsieur, avec la même affection, du soin que vous prenez de me représenter si bien l'état de Rome. Il est bon d'en être instruit : je profiterai, autant que je le pourrai, de ce que vous m'en dites.

Je prendrai la liberté d'envoyer à Son Eminence deux petits

 

310

 

traités (a) que j'ai depuis peu mis au jour contre nos hérétiques, afin de joindre l'instruction aux édits par lesquels le Roi les rend attentifs: on les donnera à M. de la Bruière pour l'ordinaire prochain.

Je ne vous recommande point la discrétion : quoique je vous écrive sans précaution, vous saurez bien me ménager. Je suis à vous de tout mon cœur.

 

P. S. J'oubliais l'un des articles principaux, qui est celui de l'indépendance de la temporalité des rois. Il ne faut plus que condamner cet article pour achever de tout perdre. Quelle espérance peut-on avoir de ramener jamais les princes du Nord, et de convertir les rois infidèles, s'ils ne peuvent se faire catholiques sans se donner un maitre qui puisse les déposséder quand il lui plaira? Cependant je vois par votre lettre et par toutes les précédentes, que c'est sur quoi Rome s'émeut le plus. Au reste je voudrais bien que vous me disiez comment vous conciliez cet article avec ce qui a été fait contre les empereurs par les papes et dans les conciles, afin de voir si les moyens dont je me sers pour cela sont les mêmes que vous employez, et pouvoir profiter de vos lumières.

On m'a dit que l'Inquisition avait condamné le sens favorable à cette indépendance, que quelques docteurs de la Faculté de théologie de Paris avoient donné au serment d'Angleterre. On perdra tout par ces hauteurs : Dieu veuille donner des bornes à ces excès. Ce n'est pas par ces moyens qu'on rétablira l'autorité du saint Siège. Personne ne souhaite plus que moi de la voir grande et élevée : elle ne le fut jamais tant au fond que sous saint Léon, saint Grégoire et les autres, qui ne songeaient pas à une telle domination. La force, la fermeté, la vigueur, se trouvent dans ces grands papes : tout le monde était à genoux quand il parvient : ils pouvaient tout dans l'Eglise, parce qu'ils mettaient la règle pour eux. Mais selon que vous m'écrivez, je vois bien qu'il ne faut guère espérer cela. Accommodons-nous au temps, mais

 

(a) La Conférence avec le ministre Claude et le Traité de la Communion sous les deux espèces, ouvrages qui parurent en 1682.

 

311

 

sans blesser la vérité, et sans jeter encore de nouvelles entraves aux siècles futurs.

La vérité est pour nous : Dieu est puissant, et il faut croire contra spem in spem, qu'il ne la laissera pas éteindre dans son Eglise.

 

LETTRE CVIII.
BOSSUET AU GRAND CONDÉ (a).
Paris, le 1er mai 1682.

 

Monseigneur,

Si je prends la liberté de demander avec toute l'instance possible à V. A. S. l'honneur de sa protection pour M. le président de Simony, ce n'est pas seulement par l'étroite liaison qui est entre, lui et moi par la parenté et par l'amitié, mais parce qu'il est digne par son mérite de la grâce que je vous demande pour lui. Il a une affaire de conséquence, où des principaux de la ville ont des intérêts opposés aux siens. Mais j'espère, Monseigneur, que si vous lui donnez un moment d'audience, il vous mettra aisément de son parti par l'inclination que vous avez à prendre celui de la justice. Je suis très-aise, Monseigneur, qu'il ait l'occasion d'être connu de V. A., et que toute ma famille lui témoigne combien elle est sensible aux bontés dont vous m'honorez.

Je suis, avec tout le respect possible, Monseigneur,

De V. A. S., le très-humble et très-obéissant serviteur.

J. BÉNIGNE, év. de Meaux.

 

(a) Publiée pour la première fois par M. Floquet, d’après l'autographe qui se trouve aux archives de l'empire.

 

312

 

LETTRE CIX.
BOSSUET AU GRAND CONDÉ (a).
Versailles, 30 octobre 1682.

 

J'aurai une grande joie, Monseigneur, si ce nouveau livre que je présente à V. A. S. lui peut faire passer quelques heures agréablement. Il m'importe plus que jamais que V. A. S. lise ce livre, et qu'elle entende que l'engagement où j'y entre n'est pas téméraire (b).

J'arrive d'un voyage de Normandie ; et je m'en vas à Meaux pour la fête (la Toussaint). Je ne tarderai pas à vous aller rendre mes très-humbles respects à Chantilly, où je souhaite de trouver V. A. avec une parfaite santé, et que l'altération dont je m'étais fait peur, ne dure ni ne revienne.

Je suis, avec un très-grand respect,

monseigneur,

De V. A. S. le très-humble et très-obéissant serviteur.

J. B., évêque de Meaux.

 

LETTRE CX.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE.
A Paris, ce 30 octobre 1682.

 

Je pars pour Meaux à l'instant. J'ai écrit à M. de Grenoble : j'ai laissé le livre (c) bien empaqueté en main sûre, avec bon ordre

 

(a) Publiée par M. Floquet. Archives de la maison de Condé, appartenant au duc d'Aumale. — (b) Le livre est la Conférence avec M. Claude, qui parut en 1682. Bossuet dit, dans le récit de ce célèbre entretien : « Partout où M. Claude dira qu'il n'a pas avoué ce que je lui fais avouer dans le Récit de la Conférence, je m'engage , dans une seconde conférence, à tirer de lui le même aveu; et partout où il dira qu'il n'est pas demeure sans réponse, je le forcerai sans autre argument que ceux qu'il a déjà ouïs, à des réponses si visiblement absurdes que tout homme de bon sens avouera qu'il valait encore mieux se taire que de s'en être servi.» — (c) Livre manuscrit de l'abbé de Rancé, qui fut publié en 1683 sous ce titre : De la sainteté et des devoirs de la vie monastique.

 

313

 

de l'envoyer à Grenoble aussitôt que nous aurons l'adresse de ce prélat. Quand nous saurons son sentiment, nous procéderons à l'impression sans retardement, et je mettrai l'affaire en train. Je, vous enverrai de Meaux toutes mes remarques. On ne peut avoir un plus grand désir que celui que j'ai de voir publier tant de saintes et adorables vérités, capables de renouveler l'ordre monastique , d'enflammer l'ordre ecclésiastique, et d'exciter les laïques à la pénitence et à la perfection chrétienne, si nous n'endurcissions volontairement nos cœurs. J'ai laissé ordre pour vous envoyer la Conférence (a), et en même temps pour envoyer à M. Maine deux oraisons funèbres (b) qui, parce qu'elles font voir le néant du monde, peuvent avoir place parmi les livres d'un solitaire , et qu'en tout cas il peut regarder comme deux tètes de mort assez touchantes.

Les affaires de l'Eglise vont très-mal : Le Pape nous menace ouvertement de constitutions foudroyantes et même, à ce qu'on dit, de formulaires nouveaux. Une bonne intention avec peu de lumières, c'est un grand mal dans de si hautes places. Prions, gémissons. Ne m'oubliez pas : je vous porte dans le fond du cœur, et suis, Monsieur, plus que je ne puis vous le dire, etc.

 

LETTRE CXI.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE.
A Meaux, ce 13 septembre 1682.

 

Avant que de venir ici, j'ai conféré, Monsieur, avec M. le maréchal de Bellefonds. La difficulté que nous avons trouvée à la chose est que votre lettre ne parle que de successeur ; ce qui serait vous déposséder, et causer le dernier chagrin à vos religieux. J’ai vu un billet entre les mains de M. Jannel, par lequel on lui marque qu’il faudrait agir pour un coadjuteur ; mais que pour un successeur, c'est trop affliger les religieux. Je ne me souviens p us de qui est ce billet : mais enfin nous avons cru qu'il fallait

 

(a) Avec le ministre Claude. — (b) Celle de Henriette de France, reine de la Grande-Bretagne, et celle de Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans.

 

314

 

vous en écrire, vous faire considérer les inconvénients de votre démission, et puis faire à mon retour, au commencement de l'année ce que vous jugerez à propos. Voyez ce que ce serait, si ce religieux venait à mourir pendant que vous seriez en vie, et quel déplaisir à vos religieux de n'être plus sous votre obéissance. Considérez et ordonnez : nous agirons conformément à vos désirs. J'ai donné le livre (a) à Muguet, qui ne manquera pas de faire diligence : j'ai donné ordre pour le privilège. Vos prières : tout à vous de tout mon cœur.

 

LETTRE CXII.
BOSSUET A M. LE COMTE D'AYAU, AMBASSADEUR DE FRANCE A LA HAYE.
A Meaux, le 17 décembre 1682.

 

Je vous suis très-obligé de la continuation de vos bontés. Si l’Histoire du concile de Trente, du sieur Jurieu, est digne de quelque estime, je vous supplie de me, l'envoyer par la première commodité. J'ai reçu la Critique du Calvinisme : il m'est aussi venu deux livres, dont l'un est pour la défense du Renversement de la morale de Jésus-Christ par les erreurs des calvinistes ; ouvrage de M. Arnauld, que j'ai autrefois approuvé après l'avoir examiné par ordre du Roi ; et l'autre a pour titre : Réflexions sur un livre intitulé : Préservatif , que vous m'avez autrefois fait la grâce de m'envoyer. Ce dernier est pour ma défense contre M. Jurieu qui m'attaque : l'un et l'autre est de bonne main ; et selon qu'on en peut juger par les circonstances, il n'y a pas à douter qu'ils ne soient de M. Arnauld (b). Je ne sais d'où ils me viennent ; mais j'ai été bien aise de les recevoir. Je le suis encore plus, Monsieur, de ce que vous approuvez mes petits ouvrages ; et je le serai au delà de tout ce que je puis dire, si vous m'accordez la continuation de votre amitié. Je suis avec respect, etc.

 

(a) De la sainteté et des devoirs de la vie monastique. — (b) Cette conjecture est vraie.

 

315

 

LETTRE CXIII.
BOSSUET A M. DE RANGÉ , ABBÉ DE LA TRAPPE (a).
Paris, ce 31 décembre 1682.

 

Je prends pour bénédiction, Monsieur, les souhaits et les voeux que vous m'envoyez pour l'année qui va commencer, et je prie Dieu qu'il vous comble de ses grâces.

Je ne connais pas le curé de Tancrou ; mais il me sera aisé d'en être informé, et je ne crois pas qu'il obtienne de privilège. Je n'ai point vu encore M. de Reims depuis votre lettre. Je suis bien aise de ce que vous m'écrivez du Prieur de La Ferté-Gaucher, qui de son côté me témoigne beaucoup de reconnaissance de vos bontés.

Je suis, Monsieur, à jamais très-parfaitement à vous.

 

LETTRE CXIV.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, MIRÉ DE LA TRAPPE.
Paris ce samedi 6 février 1683.

 

Hier, Monsieur, j'entretins amplement M. l'archevêque de Paris de la commission que vous m'aviez donnée pour lui. Je lui dis que j'avais eu le livre sans votre participation, et que j'avais cru absolument nécessaire de l'imprimer, tant pour le bien qu'il pou-voit faire à l'Eglise et à tout l'ordre monastique que pour éviter les impressions qui s'en seraient pu faire malgré vous. Par là il entendit la raison pour laquelle vous n'aviez pas pu lui communiquer cet ouvrage, et cela se passa bien. Je lui ajoutai que vous parliez avec toute la force possible de la perfection de votre état retiré et solitaire ; mais avec toutes les précautions nécessaires pour les mitigations autorisées par l'Eglise, et pour les ordres quelle destinait à d'autres emplois : tout cela se passa bien. Il reçut parfaitement toutes les honnêtetés que je lui fis de votre

 

(a) Publiée pour la première fois.

 

316

 

part; et écouta avec joie ce que je lui dis sur les marques non-seulement du respect, mais encore de l'attachement et de la tendresse que je vous avais vus pour lui. Tout cela et tout le reste, qu'il n'est pas besoin de vous dire, se passa très-bien, et je crois qu'il ne songera à voir l'ouvrage qu'avec tous les autres.

Pour ce qui est de M. l'archevêque de Reims, n'en soyez point en peine : il est pénétré de la honte et de la grandeur de l'ouvrage; il en souhaite l'impression autant que moi. Ses remarques ne vont à rien de considérable ; et comme il ne fera rien sur ce sujet-là qu'il ne me le communique, vous pouvez vous assurer que je ne laisserai rien affaiblir, s'il plait à Dieu.

Nous sommes ici un peu en inquiétude de n'avoir rien appris sur ce sujet de M. de Grenoble. Mandez-nous, Monsieur, je vous en prie, le plus tôt qu'il se pourra, quand vous aurez ses remarques, et ce que vous croirez devoir faire après les avoir vues, afin qu'on change au plus tôt ce que vous croirez devoir changer sur ses avis, et qu'on ne soit obligé de faire que le moins que l'on pourra de cartons. Il ne faut pas s'étonner de ce qu'il ne m'a pas fait de réponse : comme je lui parlais des affaires de l'Eglise, peut-être n'a-t-il pas voulu s'expliquer avec moi sur cela, n'approuvant peut-être pas ma conduite, ou ayant des raisons de ne pas s'expliquer sur ces matières. Il ne m'a peut-être pas assez connu. La règle de la vérité étant sauvée, le reste est de ces choses où saint Paul permet que chacun abonde en son sens, et je ne sens jusqu'ici aucun reproche de ce que j'ai fait.

Vous avez parfaitement expliqué le synode de Gangres (a) : mais je ne sais ce que c'est que cette Décrétale, dont M. de Luçon m'a dit que M. de Grenoble lui avait écrit.

Je suis venu ici pour ajuster avec M. Felibien et avec l'imprimeur l'endroit des carrosses, conformément à votre lettre du 31 janvier, parce que cet endroit avait déjà passé dans l'impression. Tout cela sera très-bien, et entièrement sans atteinte aussi

 

(a) Ce concile, dans le canon dont il s'agit ici, qui est le XVI°, défend aux enfants de quitter, sous prétexte du service de Dieu, leurs pères et mères qui se trouveraient avoir besoin de leur assistance. Voyez l'explication que donne à ce canon M. de Rancé, dans son ouvrage de la Sainteté et des Devoirs de la Vie monastique, tom. II, pag. 138. (Les édit.)

 

317

 

bien que sans faiblesse, et conforme à votre intention. Je vois avec plaisir avancer l'impression de cet ouvrage : mais pressez au nom de Dieu, M. de Grenoble. Tout à vous.

 

LETTRE CXV. BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE.
A Meaux, ce 16 mai 1682.

 

Dans le peu de jours que j'ai été à Paris, j'ai vu, Monsieur, ce que vous avez envoyé au sieur Muguet, que j'ai trouvé très-digne du reste. C'est de quoi je suis bien aise de vous rendre compte avant que de m'engager dans mes visites, d'où je ne reviendrai ici qu'à la Pentecôte. Je ne laisserai pas, en attendant, de recevoir tous vos ordres, si vous en avez quelques-uns à me donner. Ce livre fait tous les effets que je m'en étais proposé ; en général un très-grand bien. Dans quelques particuliers, il trouve beaucoup de contradiction (1) ; et quoiqu'on dise qu'il y en a qui se préparent à le faire paraître, je ne puis pas croire que l'aveuglement aille jusque-là. Quoi qu'il en soit, vous avez à rendre grâces à Dieu de vous avoir si bien inspiré ; et votre doctrine est de celles contre lesquelles l'enfer ne peut prévaloir, parce qu'elles sont fondées sur la pierre. La continuation de vos prières me sera un grand soutien durant mes visites. Je ne perds pas l'espérance de vous aller voir avant la fin de l'automne. Je suis à vous de tout mon cœur.

 

(a) Il eut en effet de graves contradicteurs sur plusieurs points, et en particulier sur celui des études monastiques. Dom Mabillon entreprit de réfuter le sentiment de M. de la Trappe, qui voulait interdire les études aux moines. La dispute s’échauffa : M. de la Trappe répondit au Traité des études monastiques de dom Mabillon : celui-ci  répliqua à M. de Rancé; et nombre de savants, Nicole nommément, se déclarèrent en faveur du célèbre Bénédictin. Dom Mège, religieux de l’abbaye de Germain-des-Prés, combattit aussi dans son Commentaire de la Règle de Saint-Benoît qu'il publia eu 1687, plusieurs des maximes Trappe, qui lui paraissaient outrées. (Les édit.)

 

318

 

LETTRE CXVI.
BOSSUET AU GRAND CONDÉ (a).
Paris, ce 19 mai 1683.

 

J'ai reçu, Monseigneur, l'admirable livre que V. A. S. m'a envoyé. Vous me proposez un terrible ennemi à combattre. Mais ce qui m'encourage, Monseigneur, c'est que la querelle que j'aurai avec lui m'est commune avec vous dans un endroit. Je vois dans la lettre à M. de Souche qu'il le loue d'avoir tenu contre vous à Senef, et qu'il ose appeler invincible un homme que vous avez combattu. Je ne le souffrirai pas, Monseigneur, et je veux venger votre gloire avec celle du clergé de France (b). Je suivrai le conseil que V. A. me donne pour la dédicace ; et j'espère que cet ouvrage sera bien reçu du public. J'ai, Monseigneur, une vraie impatience d'avoir l'honneur de vous voir. Le carême, les t'êtes, et maintenant ma visite que je m'en vas commencer, me retardent un peu. J'ai appris de monseigneur le Duc, [Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien] l'honneur que V. A. S. me voulait foire de venir à Germigny au retour de la Cour. J'aurai avant ce temps-là celui de vous rendre mes très-humbles respects à Chantilly.

 

Je suis avec le profond respect et l'attachement que vous savez, etc.

 

(a) Publiée par M. Floquet. Archives de la maison de Condé. — (b) Bossuet se proposait, en répondant à un libelle protestant, de parler de la bataille donnée par Condé à Senef; voilà comment il voulait venger tout ensemble, et la gloire du prince et l'honneur du clergé.

 

319

 

LETTRE CXVII.
BOSSUET A M. BRUEYS (a).
Versailles, ce 2 décembre 1683.

 

Je vous envoie, Monsieur, une lettre pour Monseigneur de Montpellier, comme vous l'avez souhaité. M. de Noailles sait bien la part que je prends à ce qui vous touche, puisque je lui ai parlé très-souvent de vous; et je puis dire aussi que je l'ai trouvé très-disposé à vous rendre service. Il est ici depuis hier au soir ; mais je ne l'ai pas encore vu. Je suis ravi du nouvel ouvrage auquel vous travaillez, et j'espère qu'il fera du bien. Je ne sais si vous savez que la Gazette d'Hollande a parlé de, vous d'une manière bizarre, et a dit que vous aviez trouvé le moyen de traiter la controverse en catholique, sans vous dédire de rien de ce que vous aviez dit en écrivant contre moi, étant huguenot. J'ai reçu une lettre sans nom, qui vous accuse de laisser pour indifférentes toutes les choses que vous traitez dans votre ouvrage. Ils n'ont pas entendu votre dessein, et ils ont cru qu'en effet vous trouviez, peu considérables les articles qui, selon vous, ne devraient point arrêter les huguenots. Un mot ajouté pour faire voir que votre argument est ad hominem, consolera, à ce que je vois, les âmes infirmes et ignorantes. Au reste ce petit ouvrage est fort estimé, et fait de grands fruits.

 

(a) David Auguste Brueys, membre du consistoire de Montpellier, publia une réponse à l’Exposition de la doctrine, puis des Entretiens sur l’Eucharistie, où il combattait la présence réelle. Après la mort de sa femme, converti par Bossuet, il mit au jour plusieurs livres contre les protestant, et tout d'abord celui dont parle notre lettre : Examen des raisons qui ont donné lieu à la séparation des protestants, 1683. Attaqué par Jurieu et par d'autres ministres, il soutint son ouvrage dans la Défense du culte extérieur des catholiques. Il fit ensuite paraitre : Réponse aux plaintes des protestants contre les moyens que l’on emploie en France pour les réunir à l’Eglise, où l'on réfute les calomnies qui sont contenues dans le livre intitulé: La Politique du Clergé de France (par Jurieu), 1686. Traité de l’Eucharistie où , sans entrer dans la controverse, on prouve la réalité par des vérités avouées de part et d'autre, 1686. Traité de l'Eglise, où l’on montre que les principes des calvinistes se contredisent : 1687. Histoire du Fanatisme de notre temps, et le dessein que l’on avait de soulever en France les calvinistes : 1692, avec une suite de cette Histoire, 1769 et 1713. Traité de la

 

320

 

Il a paru il y a près de deux mois, une réponse de M. Claude à ma Conférence : elle m'obligera à quelque réplique; mais je voudrais bien sans tant écrire, qu'on put pousser les adversaires à conférer avec nous. Je suis certain qu'avec la grâce de Dieu je les confondrais sur cette matière, et qu'en peu d'heures je ferais paraître le défaut inévitable de leur cause. Continuez, Monsieur, à les instruire, et soyez au reste persuadé que je suis avec toute l'estime et la sincérité possible , Monsieur, votre, etc.

 

EPISTOLA CXVIII. CASTORIENSIS MELDENSI.

 

Multùm tibi debeo ob libros quos de Communione sub una specie, et de auctoritate composuisti, quà pollet Ecclesia dùm Scripturas exponit, vel etiam testatur eas Deo dictante esse conscriptas ; nam praterquàm quod illos ex tuo dono, Antistes illustrissime, possideo, maximum, prapsertim ex Collatione quam cum Claudio habuisti, fructum capit Ecclesia, cui me voluit divina servire Providentia.

Uterque hic typis editus, et magna aviditate inter eos qui gallicè loquuntur, divenditur. Collatio in nostram linguam sat déganter transfusa omnium manibus teritur, vel potiùs tàm doctorum quàm indoctorum cordibus inscribitur. Plurimùm ergò tibi debemus, et ego et Ecclesia mihi crédita, Praesul illustrissime; nam catholicos nostros in fide confirmas et acatholicos ab errore ad veritatem et suaviter et fortiter revocas.

Composui opusculum de Amore pœnitente, ut fratres et conservos meos invitarem ad arctam salutis semitam. Illud dignaberis Antistes eruditissime, admittere tanquàm testem ejus existimationis, quam habeo de doctrinà quà excellis, et de virtutibus quibus tuum ministerium adornas : hâc benevolentià et humanitate eum tibi novo vinculo obstringens, qui observauti studio esse profitetur, etc.

 

27 mardi 1683.

 

sainte Messe : 1700. Traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles : 1709. Brueys mourut à Montpellier le 25 novembre 1723.

 

321

 

EPISTOLA CXIX.
MELDENSIS CASTORIENSI.

 

Cùm anteà mihi, aliis occupato, minime licuisset doctissimam ac suavissimam tuam de Amore divino lucubrationem eà diligentià perlegere, quâ tale opus decebat, nunc, eo perfecto, intelligo gratias tibi à me habendas esse plurimas, non tantùm propter benevolentiam singularem, quà me honestatum hoc munere voluisti ; sed etiam eo nomine, quòd de amoris divini, saltem incipientis, in Pœnitentià necessitate, prœclaram atque hoc tempore omninô necessariam doctrinam tradidisti : quà quidem doctrinà omnes verœ pietatis studiosos obstrictos tibi habes.

Utinàm liceret conferre tecum de suavissimo argumento,ac tecum expedire difficultates omnes quibus est involutum ! Intérim rogo ut mihi signifiées, quomodô tuum librum Roma exceperit, et an in vestris partihns aliquid eà de re tempestatis exorfumsit. Hic certè qui obstrepat, hactenùs neminem video, cùm multos habeamus, qui alioqui eà de re nunquàm quieturi esse videantur, nisi eos aliqua ratio tacere cogeret. Id datum seu dignitati atque auctoritati tua1, seu argumentorr.m ponderi, sive utrique, tibi atque Ecclesia- gratulor ac suavissimam verèque flexanimam de divini amoris necessitate doctrinam, altè omnium animisinsidere precor.

Accepi à vestris, ut credo, regionibus, cùm alios multos viri omni eruditione praestantis libros, tùm etiam eum cui est titulus, De veris ac falsis Ideis (1) : quo libro gaudeo vehementissimè confutatum auctorem eum (2), qui Tractatum de Naturâ et gratiâ, gallico idiomate, me quidem maxime reclamante, publicare non cessât. Hujus ego auctoris detectos paralogismos de ideis, aliisque rébus huic argumento conjunctis, eô magistretor, quôd ea viam parent ad evertendum omni falsitate repletum libellum de Naturâ et gratiâ.

Atque equidem opto quamprimùm edi, ac pervenire ad nos

 

1 Auctore Arnaldo. — 2 Scilicet Malebranchius.

 

322

 

hujus tractatùs promissam confutationem; neque tantùm ejus partis quâ de gratià Christi tam falsa, tam insana, tam nova, tam exitiosa dicuntur ; sed vel maxime ejus quâ de ipsâ Christi personà, sanctaeque ejus animae, Ecclesiae suae structura incumbentis, scientiâ, tam indigna proferuntur : quae mihi legenti horrori fuisse, isti etiam auctori candide, utoportebat, declaratum à me est, atque omninô fateor enisum esse me omni ope, ne tam infanda ederentur. Quae tamen, quoniam nobis invitis undiquè eruperunt, valide confutari è re Ecclesiae est, ipsaque argumentandi arte, quâ pollere is auctor putatur, evertique perspicuè, quemadmodùm illa de ideis eversa plané sunt, nullpque jam loco consistere posse apud cordatos videntur. Caeteras validi confutatoris lucubrationes, mirum in modum Ecclesiae profuturas, quàm latissimè pervulgari opto mihique gratulor defensum quoque esse me ab eo viro, qui tanto studio, tamque indefessâ operà defendat Ecclesiam.

Te vero, illustrissime ac reverendissime Domine, diù Ecclesiae suae Deus incolumem, eique verbo et opère egregiè famulantem servet. Haec voveo ex animo, etc.

 

In Regià Versalianà, 23 junii 1683.

 

EPISTOLA CXX.
CASTOBIENSIS MELDENSI.

 

Doctrina et eruditio quibus illustras orbem christianum, faciunt ut non possim non laetari, dùm lego in litteris ad me tuis, quàm honorificè sentias de illis quae de divino amore nuper edidi. Nihil ad pellendas mentis meae tenebras efficacius ; nihil ad superandas difficultates quibus conciliatio praedominantis in humanis cordibus divini amoris, cum necessitate ac fructu sacramentalis absolutionis, implicata est, mihi utilius foret, quàm si tibi, Autistes sapientissime, eas diffringendas praesens proponere possem. Verùm inter nos et vos magnum chaos interpositum est, ut istam felicitatem vix valeam sperare. Confido tamen de bonitate tuâ erga me maximâ, quùd mihi dignaberis per litteras indicare illa quae correctione egere videbuntur. Paratior enim sum discere

 

323

 

quàm docere, praesertim nactus tam nobilem magistrum.

Tam in Fœderato quàm in Hispanico Belgio Amor Pœnitens avide divenditur, nec animorum pax ejus occasione turbatur ; nec hcictenùs quispiam inventus fuit, qui clamores contra eum extulit, vel ullos strepilus excivit. Solùm Lovanienses amici mei nonnihil stomachati fuerunt, cùm illis librum examinandum misissem, quôd ipsorum doctrinam referrem potiùs quàm assererem. Dedi illorum erga me affectui non vulgari rationes mei consilii, epistolamque quâ illae continentur, tanquàm appendicem libro annexui, quod ipsis pergratum fuit. Fuere in meo Clero, quibus antecmàm liber evulgaretur, eum legendum tradideram, qui suas mihi difficultates proposuere. Illis explicandis praefationem impendi : atque istâ ratione factum, ut sine strepitu in publicum liber processerit. Eâdem felicitate liber utitur in vicinà nobis Germanià. Qui Religiosis Societatis Jesu apud nos praefectus est, suis ad me litteris opusculum istud non parùm commendat. Idem factum ab alio Jesuitâ, quem ingenium, eloquentia et pietas conimendaut.

Ex litteris quibus illustrissimus Tornacensis Antistes (a) me decoravit, disco librum ei per omnia placere : undè etiam existi-mo, quôd istis in locis nulte, occasione libri istius, excitai sint tempestates aut clamores.

Fuit mihi jucundum, Autistes illustrissime, in tuis videre litteris apud vos necdùm fuisse inventum quempiam, qui lucubrationi isti obstreperet. Quamvis simul ac vidi librum à celeberrimo hujus saeculi Abbate (b) compositum, vestroque judicio comprobatum, opusculo nostro sortem in Galliis felicem atque tranquillam fuerim auguratus. Nam sanctissimus ille Abbas necessitatem divini amoris sub initium primi tomi fortiter asserit. Deindè vidi, et magnâ ex parte legi, duos tomos Merbesii (c), quibus non uno loco, nec breviter, sed fusissimè docetur sine

 

(a) Gilbertus de Choiseuil — (b) Loquitur de opere Abbatis de Rancé, cui titulus : de la Sainteté et des Devoirs de la Vie monastique. — (c) Bonus Merbesius, Doctor theologus, instigante Archiepiscopo Rhemensi C. M. le Tellier, edidit Summam theologiae moralis, quœ prodiit Parisiis, anno 1683, duobus tomis sub hoc titulo :  Summa christiana, seu Orthodoxa morum disciplina, ex sacris Litteros, sanctorum Patrum monumentis, Conciliorum oraculis, summorum deniquè Pontificum decretis fideliter excerpta.

 

324

 

praedominante Dei amore neminem, etiam in sacramento Pœnitentiae, redire cum Deo in gratiam. Quae de dilatione absolutionis trado, etiam asseruntur, et fusiùs ab isto viro explicantur. Ilinc conjecturam feci opusculum meum sine ullius offensa in Gallias abiturum : siquidem scientissimus Abbas sub patrocinio eruditorum Antistitum, et Merbesius cum auctoramento Sorbonicorum Doctorum sua opéra in lucem ediderunt.

Vestro tamen testimonio, Antistes religiosissime, meaeque conjecturœ nonnihil officit, quod mihi Bruxellis ab amico scribitur, nempè excellentissimum Cancellarium librum meum aliquibus Doctoribus examinandum dédisse; nec permittere ut exemplaria, quae amicis doctrinà et pietate illustribus, in meae erga ipsos observantiae testimonium, donanda miseram, distribuantur, antequàm à Doctoribus fuerit approbatus. Vix hoc credere possum, praesertim cùm exemplaria quae Parisios venum missa sunt, nullam istiusmodi difficultatem perpessa fuerint, et cùm ista agendi ratio dissentiat ab istà humanilate, quà excellentissinius Cancellarius me aliquandô prosequi dignatus fuit; nec videatur etiam aequa erga libros quos Episcopi conscribunt ad instructionem Ecclesiae sibi creditae, idque cum consilio et assensione sui presbyterii.

Amici quos in urbe Romà habeo, mihi nuntiaverunt exemplaria mei libri illùc advenisse, verùm omnia adliùc illic esse quieta; se tamen timere ne aliqui ex Pœnitenliariis Romanis mussitent contra secundam libri partem, quœ agit de usu clavium : etenim absolutionis dilatio vix apud illos in usu est. Verùm ista quam de dilatione trado doctrinà, minime dissentit à constitutionibus sancti Rorromœi : undè ab istà parte nihil est quod timeo ; praesertim cùm Internuntius Bruxellensis libro videatur favere, et cùm litterae quas à Romanis Praelatis accepi, nihil nuntient quod mihi displiceat.

Haec, Antistes illustrissime, retuli de fortunâ libri, ut tibi, qui de his certior fieri desideras, morem geram.

Sicuti tuus pro Ecclesia zelus, Praesul colendissime, postulavit, scripsi ei viro (a) quem omni doctrinà praestantein meritò vocas,

 

(a) Arnaldus.

 

325

 

ut systema de gratià eversum ire vellet. Respondit se ad illud operis promptum esse; praesertim cùm tu, Antistes illustrissime, hoc postules; et cùm ipse, pro suâ erga te veneratione, nihil tibi possit denegare. Verùm, zelum praestantissimi viri sufflaminat exiguus fructus quem libri ejus afférent, quandiù Parisiis portae illis obseratae manebunt. Sed haec incommoda, ubi tempus beneplaciti advenerit, ainovebit misericors Deus ; in quo te, Prsesul illustrissime, semper colam, et ad quem ut me semper amare velis, humiliter supplicat, etc.

 

22 julii 1683.

 

EPISTOLA CXXI.
MELDENSIS CASTORIENSI.

 

Prodiit ab aliquot mensibus libellus cui est titulus, Traité des Billets (a), cujus auctor Le Correur, presbyter in parochià sancti Germain Antissiodorensis Lutetiae serviens, id prae se fert libellum tibi probatum fuisse, tuàque operà excusum. Id quidem nunquàm mihi persuasum erit, donec à te ipso mihi significatum fuerit. Hoc libro, de usurà ea docentur quae, sacris Conciliis, et omnium saeculorum perpetuae  ac perspicuae traditioni repugnent.

Te igitur rogo etiam atque etiam, illustrissime Domine, ut de eo libro quid sentias testificari velis; ut vel ego ipse rem excu-tiam diligentiùs si forte probaveris, quod minime reor, vel si improbaveris aut nescias, id expostulem apud eum qui se tanto apud me nomine commendarit. Gaudeo occasionem datam salutandi fui. Neino enim bominum vivit tuae pietatis, tuae doctrinae, tuae personae studiosior, etc.

 

In Castro nostro Germiniaco ad Matronam, 8 augusti 1684.

 

(a) Id est, ut mentem suam aperit ipse auctor libri initio : La pratique de donner et de recevoir, pour un temps limité, de l'argent à intérêt sous de simples billets, entre des personnes accommodées par un pur principe de commerce. Hoc opus Montibus Hannoniae excusum, à nonnullis auctoribus confutatum est, inter quos Gaitte, doctor Sorbonicus in suo Tractatu de Usurâ, quem edidit anno 1688 ; et auctor anonymus qui anno 1702 in lucem emisit refutationem expressam, de quo agitatur, Tractatûs. Vide Journal des Savants, an. 1702, pag. 316.

 

326

 

EPISTOLA CXXII.
C A S T O R I E N S I S  M E L D E N S I.

 

Non meâ operâ, quia ne quidem meâ eum notitia editus fuit libellus, cui nomen, Traité des Billets. Nunquàm forsan ego scivissem istiusmodi libellum editum fuisse, nisi ejus auctor me de illo impresso fecisset certiorem, postulans meum de illo judicium. Ut illud ei significare possem, quaesivi libellum ; sed cùm eo quo tune versabar loco non reperiretur, perrexi ad visitandas quae mihi crédita; sunt Ecclesias, et aliis studiis ac laboribus occupatus, eum non ampliùs quaesivi ; praesertim in hâc meà incuriâ fui confirmatus, ubi ex amico didici libellum illum exaimnari ab eruditissimis Galliae Praesulibus. Cogitabam enim illos, potiùs quam me, ab auctore libelli audiendos esse, tùm ob doctrinam, tùm ob auctoritatem, quibus me longo intervallo antecedunt. Porro libellus ille hisce in locis apud catholicos tàm parùm cognitus, ut iiullus cooperatorum meorum de illo unquàm mihi fuerit locutus.

Fateor quidem hic inter mercatores usu esse receptum, ut ex pecuniis ad tempus creditis lucrum capessant. Verùm qui inter illos divina mandata religiosiùs attendunt, ità eas aliis ad tempus credunt, ut eas illis semper optent relinquere. Capiunt ergo istud lucrum tanquàm censum, quem ex aliorum emunt bonis, vel etiam lucrum ultra sortem exigunt ; quia paciscuntur se et sorte et lucro ex sorte proventuro fore destituendos, si navis pereat, quam illi negotiaturam in alias terras destinant, quibus suas pecunias crediderunt. Hi ergò ultra sortem lucrum exigunt, quia ipsam sortem periculo exponunt. Alii aliis rationibus, dùm pecunias suas aliis credunt, sibi ab usurarum iniquitate cavent.

Quod libellum attinet, Antistes illustrissime, eum non emi nisi post acceptas à te litteras, quibus me honorare dignatus es, undè necdùm illum legere potui. Si traditioni contraria docet, me approbatorem non habebit ; quod enim ab eâ dissonum, refugere soleo.

 

327

 

Illustris cultor tuus (a), quemadmodùm ex ipso intellexi, totus in eo est, ut novum de gratià systema (b) evertat, et Augustinianam extollat illustretque doctrinam. Dùm haec ad te scribo, Praesul eruditissime, gaudeo datam mihi esse opportunitatem profitendi, quod me observantior tuarum virtutum nemo sit, quòdque sim semper devotissimà voluntate futurus, etc.

 

24 augusti 1684.

 

LETTRE CXXIII.
BOSSUET A M. DIROIS, DOCTEUR DE SORBONNE.
A Germigny, ce 12 août 1684.

 

Après un si long silence, je ne laisse pas, Monsieur, de recourir à vous avec autant de confiance que si je vous entretenais tous les jours : je connais votre cœur, et j'en ai trop éprouvé la générosité pour en douter.

Il s'agit d'une affaire que j'ai fort à cœur ; vous en verrez le récit et l'état dans les Mémoires (c) que j'envoie à Son Eminence, que je prie de vous les donner à examiner. La difficulté qu'on fait à Rome serait à mon avis bientôt levée, si l'on connaissait le mérite et la vertu des personnes dont il y est parlé, aussi parfaitement que je les connais. Le prélat est à présent devant Dieu, et je le crois bienheureux. Jamais il n'y eut de plus pures intentions que les siennes : celles de l'ecclésiastique dont il s'agit ne sont pas moins saintes. Je suis assuré que l'un et l'autre auraient eu horreur de la moindre pensée de simonie ou de confidence ; et si l’affaire m'était renvoyée, je ne ferais nulle difficulté de les absoudre sur cet exposé. Je vous dis cela seulement pour vous convaincre combien je me tiens assuré de l'innocence du procédé de ce bon prêtre. Mais comme il s'agit de persuader les officiers de la Pénitencerie, qu'on a trouvés jusqu'ici fort rigoureux, j'ai

 

(a) Arnaldus. — (b) Malebranchii. — (c) Nous n'avons point ces Mémoires, qui pourraient nous instruire de la nature de cette affaire, et nous faire connaître les personnes qu'elle regardait. Les lettres suivantes nous apprennent qu’il s’agissait de permettre à cet ecclésiastique de posséder plusieurs bénéfices, qui tous réunis ne produisaient qu’environ 1200 liv. de revenu. (Les édit.)

 

328

 

recours au crédit de Monseigneur le Cardinal, à qui je vous prie de rendre compte de cette affaire. Faites-moi le plaisir de vous employer auprès de vos amis à la faire réussir, et de nous mander en quoi l'on met la difficulté, afin que nous voyions ce que nous pouvons dire pour l'éclaircir : vous ne saurez jamais m'obliger dans une occasion où je sois plus aise de réussir.

J'ai vu avec plaisir dans des lettres de vos amis, des marques de votre souvenir qui me sont très-chères. Je me suis aussi très-souvent entretenu avec vous, et j'ai lu avec grand plaisir votre ouvrage sur la religion. J'ai vu aussi dans vos lettres un projet de réponse sur nos quatre Articles, que vous pourriez exécuter mieux que personne. Donnez-moi un peu de vos nouvelles, et que ce me soit ici une occasion de rentrer dans un commerce qui me sera toujours très-agréable. Je suis de tout mon cœur, etc.

 

LETTRE CXXIV.
BOSSUET A M. DE RANCÉ, ABBÉ DE LA TRAPPE.
A Meaux, ce 23 octobre 1684.

 

J'ai reçu votre lettre, Monsieur, et la prière de Muguet. Quant aux autres choses dont vous m'écrivez dans vos deux lettres, on n'y pourra penser qu'au retour de M. de Remis qui est dans ses visites, et après que j'aurai achevé celles que je m'en vas continuer. Je pars dans deux heures, et je n'ai pas loin à aller : mais le reste sera fort pénible par certaines dispositions qu'on me mande. Je recommande à vos prières trois de mes principaux amis, et ceux qui m'étaient le plus étroitement unis depuis plusieurs aimées, que Dieu m'a ôtés en quinze jours par des accidents divers. Le plus surprenant est celui qui a emporté l'abbé de Saint-Luc, qu'un cheval a jeté par terre si rudement qu'il en est mort une, heure après, à trente-quatre ans. Il a pris d'abord sa résolution, et n'a songé qu'à se confesser, et Dieu lui en a fait la grâce. Les deux autres (1) se sont vus mourir, et ont fini comme

 

1 M. de Vares garde la bibliothèque du Roi, et M. de Cordemoy lecteur de M. le Dauphin, morts l'un et l'autre en 1684.

 

329

 

de vrais chrétiens. Ce coup est sensible, et je perds un grand secours. Cela n'empêchera pas que je ne continue ce que je vous ai dit, priant Dieu que si c'est pour sa gloire, il me soutienne lui seul, puisqu'il m'ôte tout le reste. Vos prières : tout à vous. MM. de Fleury et Jannen, qui sont venus me consoler, vous saluent.

 

LETTRE CXXV.
BOSSUET AU GRAND CONDÉ (a).
Fontainebleau, 23 septembre 1683.

 

Je suis très-obligé, Monseigneur, à V. A. S. de l'avis qu'elle me donne du livre de, M. Claude (b). On me l'a déjà envoyé , et je ne l'ai pas encore ouvert. J'espère en aller faire la lecture à Chantilly au commencement du mois prochain, et résoudre avec vous ce qu'il faudra faire pour l'éclaircissement de la vérité (c). Quand je vous aurai contenté, Monseigneur, je me tiendrai invincible.

Je suis avec tout le respect, et la reconnaissance possible, etc.

 

LETTRE CXXVI.
BOSSUET  A  CONDÉ (d).
Germigny, 10 octobre 1684.

 

Votre Altesse Sérénissime sait combien j'estime l'abbé Renaudot. Personne, Monseigneur, n'est plus capable que lui de l'emploi que vous souhaitez de lui procurer (e). Je suis ravi, Monseigneur, de voir qu'après que j'ai eu l'honneur de vous parler pour lui, V. A. ait tellement connu Ce qu'il vaut, que ce soit Elle maintenant qui me le recommande. Elle ne doute point que je ne fasse tout ce qui dépendra de moi.

Je suis avec un profond respect, etc.

 

(a) Publiée par M. Floquet : Archives de la maison de Condé. — (b) Réponse au livre de M. de Meaux, intitulé : Conférence avec M. Claude. — (c) Comme le ministre Claude fit circuler en manuscrit sa Relation de la Conférence, Bossuet y répondit avant qu'elle eût paru. — (d) Publiée par M. Floquet : Archives de la maison de Condé. — (e) Le prince de Condé avait demandé l'appui de Bossuet , pour obtenir à l'abbé Renaudot une place à la bibliothèque du roi. La lettre de Bossuet est la réponse à celle du grand Condé.

 

330

 

LETTRE CXXVII.
CONDÉ A BOSSUET (a).
Paris, [avant le 14]  octobre 1684.

 

Je viens d'apprendre par M. Sauveur  (b) que M. de Corde-moy (c) était fort malade, et qu'il y avait bien du péril en son mal. J'en suis dans la plus grande peine du monde, ayant pour lui beaucoup d'estime et d'amitié. J'écris à M. Bossuet (d) de m'en mander des nouvelles. Je ne doute pas que vous n'en ayez une grande douleur, sachant l'amitié que vous avez pour lui. En vérité vous êtes bien à plaindre ; car vous venez de perdre M. l'abbé de Saint-Luc (e) ; et il n'y a guère que vous avez perdu M. l'abbé de Vares (f). Personne au monde ne s'intéresse tant que moi à votre déplaisir, d'autant plus que je connais mieux que personne le fond de votre amitié, et que je connaissais le mérite de M. l'abbé de Saint- Luc, et l'amitié et l'attachement qu'il avait pour vous. Je vous supplie de croire que je sens très-vivement votre déplaisir et votre inquiétude sur le mal du pauvre M. de Cordemoy. Faites-moi la justice d'être bien persuadé que rien ne peut m'être plus sensible que toutes les choses qui vous touchent, et que personne ne vous honore tant que moi.

 

(a) Imprimée, non dans les œuvres, mais dans l'histoire de Bossuet.— (b) Joseph Sauveur, géomètre, chargé d'enseigner les mathématiques aux pages de la Dauphine.— (c) Chaud de Cordemoy, placé par Bossuet auprès du Dauphin en qualité de lecteur. Il fut de l'Académie française. — (d) Antoine Bossuet, frère de l'évêque de Meaux. — (e) Bossuet, le 21 octobre 1684, annonçant à l'abbé de Rancé, la mort de l'abbé d'Espinay Saint-Luc, lui disait : « Un cheval l'a jeté par terre si rudement qu'il en est mort une heure après à trente-quatre ans. Il a pris d'abord sa résolution , n'a songé qu'à se confesser, et Dieu lui en a fait la grâce. » (Bossuet, lettre à l'abbé de Rancé, 21 octobre 1684.)— (f) L'abbé de Voies était mort le 28 septembre précédent. L'abbé d'Espinay Saint-Luc, qui l'avait assisté à la mort, écrivit le même jour à Bossuet: « On n'a pas, assurément, d'affliction plus sensible en cette vie ; et rien ne doit plus servir à nous en détacher. »

 

331

 

LETTRE CXXVIII.
ANTOINE BOSSUET AU GRAND CONDÉ (a).
Paris, samedi 14 octobre 1684, à minuit (b).

 

 

Monseigneur ,

J'ai un compte bien triste à rendre à V. A. S. pour obéir à ses ordres, touchant la maladie de M. de Cordemoy. Il avait passé la journée assez doucement pour donner un peu d'espérance. Mais depuis les neuf heures du soir, il est tombé dans un état tel qu'on n'ose plus s'en rien promettre. Je viens de le quitter à minuit ; il parle encore et il connaît, mais il paraît épuisé. Ce n'est pas sans douleur que je rends compte à V. A. S. d'une mauvaise nouvelle, à laquelle Elle prend part avec tant de bonté.

Je ferai tenir à mon frère la lettre que V. A. S. lui a fait l'honneur de lui écrire.

Il a plu, Monseigneur, à Monseigneur le Duc de nous faire espérer à l'occasion de la mort de M. Basin (c), la continuation des mêmes bienfaits que V. A. S. nous avait accordés. J'en suis pénétré de reconnaissance, et je serai toute ma vie avec une fidélité inviolable, de V. A. S.,

 

Monseigneur,

le très-humble , très-obéissant et très-obligé serviteur,

Bossuet (Antoine.)

 

(a) Cette lettre, et les dix suivantes pareillement adressées au Grand Condé, ont été publiées par M. Floquet en 1855, dans les Etudes sur la vie de Bossuet. Les manuscrits sont dans les Archives de la maison de Condé. — (b) L'Histoire de l'académie française et la Biographie universelle datent, par erreur, cette mort du 8 octobre. — (c) Claude Basin, seigneur de Bezons, conseiller d'Etat, mort le 14 octobre 1684.

 

332

 

LETTRE CXXIX.
ANTOINE BOSSUET AU GRAND CONDÉ.
Paris, octobre 1681. (Postérieure au 14, antérieure au 19.)

 

Monseigneur ,

Le mauvais état de la maladie de M. de Cordemoy, dont j'eus l'honneur de rendre compte à V. A. S., eut bientôt la suite funeste que V. A. S. a su. Je n'ose lui en rien dire davantage ; et je me contente de prier M. de La Bruyère de le lui faire savoir. Le défunt laisse cinq fils, parmi lesquels il y en a qui seront capables de continuer son ouvrage (a), au jugement de M. d'Ormesson et de M. Fleury. Je rends très-humbles grâces à V. A. S., Monseigneur, des nouvelles assurances qu'elle a la bonté de me donner de sa protection. Mon frère me mande qu'il va témoigner sa gratitude à V. A. S. et. à Monseigneur le Duc , des nouvelles obligations que nous vous avons, et qu'il prendra la liberté de vous présenter mes fils (b). Il est temps qu'ils commissent leurs bienfaiteurs ; et j'ose assurer V. A. S. qu'ils seront, avec la même fidélité et avec le même profond respect que je suis,

 

Monseigneur, etc.

 

[Antoine] Bossuet.

 

Précédente Accueil Suivante